Donationer på en miljard kan brinna inne

Joakim Larsson (M) lovar att leta alternativa platser för Nobel center. Men bygget är beroende av enorma donationer och nu kan varenda krona dras in.

  • Publicerad 11:57, 12 nov 2018

Kostnaderna för Nobel center på Blasieholmen beräknades till 1,2 miljarder. Men det var varken staden eller Nobelstiftelsen som skulle stå för merparten av pengarna.

Donationer på 800 miljoner kronor från H&M-grundaren Familjen Erling-Perssons stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse skulle möjliggöra bygget, tillsammans med en rad andra gåvor på omkring 200 miljoner.

Staden hade lovat investeringar på sammanlagt 180 miljoner under tre års tid, men det var för att finansiera driften.

Villkorade pengar

Nu när den nya koalitionen vänt och skrotat planerna riskerar donationerna att brinna inne.

– Donationerna var avsedda för Nobel center på Blasieholmen, med allt vad det innehär. De var villkorade, säger Mikael Östlund som är talesperson för Nobelstiftelsen.

Mitt i har varit i kontakt med både Familjen Erling-Perssons stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. De säger båda att de vill invänta den rättsliga processen med Mark- och miljööverdomstolen innan de uttalar sig om vad som händer med de donerade miljonerna.

 Det står inte specifikt i donationsbrevet att donationen är knyten till en specifik plats, men det var planen och processen på Blasieholmen som vi tog ställning till. Om något materiellt ändras så får vi ta ställning till det då, säger Oscar Stege Unger som är talesperson för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Mycket pekar nu på att Stockholms stad kommer att dra tillbaka sitt överklagande. På onsdag ska kommunstyrelsen fatta beslutet, rapporterar SvD.

Kan bli rättsliga följder

Nobelstiftelsen har själva gått in med stora summor i projektet. Talespersonen Mikael Östlund vill inte kommentera några exakta summor men säger att det rör sig om mellan 60-100 miljoner kronor.

Nobelstiftelsen har också hotat med rättsliga åtgärder om staden inte fullföljer avtalet och låter Mark- och miljödomstolen pröva detaljplanen på nytt.

– I avtalet står att båda parter ska verka för genomförandet av Nobel center på Blasieholmen. Om man drar tillbaka överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen så uppstår ett avtalsbrott, säger Mikael Östlund.

Inte aktuellt för staden att finansiera

Frågan är nu vad som händer med finansieringen av Nobel center. Enligt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) är det inte aktuellt för staden att finansiera projektet på egen hand.

– Nej, så kan vi inte arbeta med stadsutvecklingen. Det här är ett intresse för stiftelsen, staden och staten, säger han.

Är det möjligt att bygga ett Nobel Center utan privata donationer?

– Först och främst måste vi hitta ny placering, sedan inleda en ny diskussion med stiftelsen. Därefter kan det bli en diskussion om finansieringen, säger Joakim Larsson (M) som menar att staden kommer att ta del av finansieringsförslagen när placeringsfrågan är löst.