Illustration. Nobel Center som det är tänkt att se ut på Blasieholmen. Foto: Tomorrow AB

Domstol upphäver planen för Nobel Center

Mark- och miljödomstolen säger nej till bygget av Nobel Center på Blasieholmen. Kritikerna jublar men den politiska majoritet som vill genomföra bygget är trots allt segerviss.

  • Publicerad 13:56, 22 maj 2018

Mark- och miljödomstolen i Nacka skriver i domslutet att detaljplanen bedöms på "ett oåterkalleligt sätt påverka den s.k. läsbarheten avseende Stockholms historiska utveckling som hamn-, sjöfarts- och handelsstad".

Domstol granskade Nobel Center-tomten

Domstolen ifrågasätter också detaljplanens förenlighet med kravet på lämplig markanvändning och varsamma tillägg i en särskilt värdefull kulturmiljö och i övrigt sammanhållen stenstadsarkitektur från 1800-tal och tidigt 1900-tal.

Fem klagande

Domstolen anser även att utredningen inte ger stöd för att möjligheterna att ordna trafik som planen skulle ge upphov till har lösts på ett tillfredsställande sätt.

De som fått saken prövad är grannarna Fastighets AB Hovslagaren och Fastighets AB L E Lundberg samt de tre föreningar som i länsstyrelsen blev avvisade som klagande; Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Sveriges hembygdsförbund och Samfundet S:t Erik.

Se nya bilderna på Nobel Center

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har hela tiden varit emot planerna på Nobel Center på Blasieholmen.

Erik Slottner, gruppledare för Kristdemokraterna, var snabb att kommentera domen på Twitter:

"Jaaa!! Mycket glädjande besked från Mark- och miljödomstolen som avslår planerna på ett nobelhus på Blasieholmen. Hoppas verkligen att domen håller fast. Vi ska utveckla - inte förstöra - Stockholm", skriver Erik Slottner.

Liberalernas Lotta Edholm välkomnar också beskedet:

– Jag är glad att Mark- och miljödomstolen river upp detaljplanen. Liberalerna har gått emot projektet sedan de konkreta planerna presenterades. Vi anser att det är fel att bygga en dominerande mässingslåda mitt på Blasieholmen, i Stockholms historiska hjärta, säger Lotta Edholm (L), i ett pressmeddelande.

Även Vänsterpartiet är glada.

– Mark- och miljödomstolen menar att Nobel Center påverkar den kulturhistoriska miljön på Blasieholmen negativt, och det håller vi helt med om. Vi vill gärna se Nobel Center i Stockholm men på en annan bättre plats, säger Rikard Warlenius (V), i ett pressmeddelande.

Miljöpartiet instämmer i glädjekören.

– Mark- och miljödomstolen konstaterar att Nobel Center har en negativ påverkan på Blaiseholmens kulturmiljö. Det håller vi med om. Blasieholmens känsliga kulturmiljö ställer höga krav på både byggnationen och hanteringen av platsens kulturhistoriska arv. Det förslag som funnits och nu underkänts av Mark- och Miljödomstolen lever inte upp till dessa krav, säger Cecilia Obermüller (MP) i ett pressmeddelande.

Kommer att överklagas

Staden kommer att överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd, är segerviss trots dagens besked.

– Vi kommer att överklaga och räknar med att både få prövningstillstånd och ett beslut i mark- och miljööverdomstolen som både tar hänsyn till stadens möjligheter att utvecklas och som respekterar gällande riksintressen, säger Jan Valeskog (S), i ett pressmeddelande.

Moderaterna, som också vill genomföra bygget, är inne på samma spår.

– Nobel Center är utformat för att byggas just på Blasieholmen, mitt i staden, tillgängligt för såväl stockholmare som besökare. Samtidigt har vi förståelse för att byggnation på denna plats väcker känslor. Därför är det naturligt att den juridiska processen nu går vidare. Mark- och miljödomstolens dom visar att det är angeläget att få en grundlig och välavvägd prövning av frågan i högre instans, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M) i ett pressmeddelande.

Här kommenterar Nobelhusets vd domen

Foto: Tomorrow AB

Detta har hänt

Detaljplanen för Nobel Center antogs av ett splittrat kommunfullmäktige redan för två år sedan, den 25 april 2016. Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Detaljplanen för Nobel Center överklagades snabbt från flera håll, något som Länsstyrelsen avslog i början av 2017.

Men länsstyrelsens beslut överklagades i sin tur till nästa instans, mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som nu sagt sitt i frågan.

Visa merVisa mindre