Kommunen gav bygglov men nu är det upphävt. Foto: Louise Kristoffersson

Domstol upphäver bygglov i Bällsta

Huset skulle hamna nio meter över grannarnas trädgård och komma för nära deras tomt. Ändå gav kommunen bygglov. Men grannarna överklagade.

  • Publicerad 12:11, 7 feb 2021

Det var i slutet av april som kommunen gav bygglov för en villa med carport i Bällsta.

Men grannarna var inte förtjusta i byggplanerna.

Det nya huset skulle resa sig över nio meter ovanför deras trädgård och växterna hamna i skuggan. Inte minst skulle det ligga bara 4,5 meter från tomtgränsen trots att avståndet enligt detaljplanen måste vara minst sex meter.

Grannarna överklagade men länsstyrelsen tyckte inte att avvikelserna var tillräckligt stora för att bygglovet skulle upphävas, även om det var ett gränsfall.

Mark- och miljödomstolen såg annorlunda på saken.

De tog fasta på att hela 16 procent av det nya huset skulle få närmare än sex meter till tomtgränsen. Därmed går det inte, vilket länsstyrelsen ansåg, att betrakta som någon liten avvikelse från detaljplanen.

Nu upphäver bygglovet.