Domstol säger nej till Nobel Center

Kommunfullmäktige godkände planerna och länsstyrelsen viftade bort alla överklaganden, men nu kör de rakt in i väggen hos mark- och miljödomstolen. I domen, som kom idag, ges tummen ner för ett Nobel Center på Blasieholmen.

  • Publicerad 13:53, 22 maj 2018

Detaljplanen om Nobel Center klubbades i april 2016 och överklagades direkt till länsstyrelsen.

I februari i år avslogs alla överklaganden av länsstyrelsen och då vände sig de klagande istället till mark- och miljödomstolen som nu alltså går på deras linje och upphäver kommunfullmäktiges beslut.

Enligt mark- och miljödomstolen innebär detaljplanen ”påtaglig skada på riksintresset” och menar att den ”på ett oåterkalleligt sätt” påverkar upplevelsen av Stockholms historia som sjöfartsstad.

Domstolen tycker också att detaljplanen för Nobel Center bryter mot kravet på varsamhet i ”särskilt värdefull kulturmiljö”.

Motståndarna glada

Björn Tarras-Wahlberg är den person som stått i främsta ledet mot Nobel Center, och när Mitt i Stockholm når honom har han än inte hört nyheten:

– Va? Menar du det? Det var ju fantastiskt, och ett otroligt starkt språk i domen. Sådana här hårda ord från lägre rätt borde kunna accepteras av högre instans.

I vanlig demokratisk ordning tar man reda på varför man ska överklaga innan man överklagar

Björn Tarras-Wahlberg

Han är övertygad om att beslutet kommer överklagas.

– För redan igår publicerade politikerna bakom förslaget en väldigt provocerande debattartikel där de sa att de skulle överklaga om det inte går deras väg.

– Det är inte förenligt med ett demokratiskt tillvägagångssätt. I vanlig demokratisk ordning tar man reda på varför man ska överklaga innan man överklagar.

Borgarrådet: ”Svaga grunder”

Jan Valeskog är socialdemokratiskt stadsbyggnadsborgarråd och en av de politiker som drivit på hårdast för att få till ett Nobel Center på Blasieholmen.

– Vi har tyvärr vant oss vid att mark- och miljödomstolen ibland gör märkliga bedömningar som sedan korrigeras i Mark- miljööverdomstolen. Det är beklagligt att mark- och miljödomstolen på svaga grunder tagit detta beslut, säger han i ett pressmeddelande.

Stockholm stad kommer överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.