Kyrkviken i Nacka. Foto: Mostphotos

Domstol godtar tillfällig rening av Järlasjön

Den planerade dagvattenanläggningen i Kyrkviken har fått klartecken av Mark- och miljödomstolen – men anläggningen måste kompletteras inom femton år. – Domstolen gick på länsstyrelsens linje att kommunens förslag till rening inte är tillräcklig, säger Kåre Jansson från nätverket Rädda Järlasjön.

  • Publicerad 11:02, 20 dec 2018

Den planerade dagvattenanläggningen i Kyrkviken, belägen i nordvästra delen av Järlasjön, får klartecken – men bara för en kortare tid. Inom femton år måste fler åtgärder vidtas.

Syftet med anläggningen är att rena förorenat vatten i Kyrkviken, Järlasjön och Sicklasjön och projektet klubbades igenom av Mark- och miljödomstolen under onsdagen.

Bygget har varit på tal länge – och onekligen skapat engagemang.

Ett flertal föreningar har ställt sig emot förslaget och även länsstyrelsen har varit kritiska då de menar att reningsmetoden som kommunen efterfrågat inte har tillräckligt med vetenskaplig uppbackning.

Blir skärmanläggning

Petra Carlenarson, projektledare i Nacka kommun, säger att kommunen är glad över att äntligen ha fått klartecken.

– Vi ser att Mark- och miljödomstolen har lyssnat på vår expertis och den framställan som vi har lagt fram då vi anser att länsstyrelsen inte har haft något stöd i frågan, inte heller juridiskt. Det här är ett viktigt steg på vägen mot en renare Järlasjö.

När bygget nu väl blir av så blir det alltså i form av den typen av skärmanläggning som länsstyrelsen är kritisk till.

Principen innebär att en duk skärmar av delar av viken. Denna duk får sedan vattnet att rinna långsammare vilket i sin tur ska göra att föroreningarna sjunker till botten.

Föreningen Rädda Järlasjön menar dock att domen egentligen visar att länsstyrelsen hade rätt, det vill säga att kommunens förslag till rening inte räcker – på längre sikt.

– Kommunen ville att tillståndet för anläggningen skulle sträcka sig i hundra år för att det är så stor investering. Nu lär de i stället behöva ersätta anläggningen med många andra landbaserade lösningar de kommande 15 åren, säger Kåre Jansson från nätverket Rädda Järlasjön.

Hoppas kunna påbörja arbetet nästa höst

Exakt när arbetet med anläggningen drar igång kan Petra Carlenarson inte svara på i nuläget, men de hoppas kunna påbörja det under hösten 2019.

– Vi hade även yrkat om ett verkställighetstillstånd, men det fick vi inte. Det kommer vi undersöka ifall vi ska överklaga eller ej. Dagvatten går ut orenat i dag, så för oss är det viktigt att komma igång snabbt.