De tre husen ska byggas i fem, sju och åtta våningar. Foto: Ida Leveby Andersson

Domstol ger Svenska bostäder rätt – får bygga Snabba hus

Tvisten mellan grannarna och Stockholms stad är avgjord. Mark-och miljööverdomstolen slår fast att Svenska bostäder får bygga modulhus på gräsplätten vid Bergslagsvägen. – Det var väntat, säger Per Axberg, som överklagat saken.

  • Publicerad 06:32, 17 jun 2020

I åtta år har planerna på Snabba hus i Norra Ängby funnits. Nästan lika länge har Norra Ängby Trädgårdsstadsförening överklagat i ärendet. I mitten av juni kom domen från Svea hovrätt: Mark-och miljööverdomstolen ger Svenska bostäder rätt att bygga.

Svenska bostäder började bygga redan i januari. I juni är ett av husen nästan helt färdigt. Foto: Ida Leveby Andersson.

I realiteten betyder beslutet dock föga. Svenska bostäder bedömde risken att förlora i domstol som liten och körde, bokstavligt talat, på ändå. Redan den 7 januari sattes grävmaskinernas skopa i jorden och nu, ett halvår senare, står ett hus redan färdigt.

–  Skulle vi förlora så får vi ta bort modulbostäderna, men vi bedömer den risken som ganska liten. Vi tror att vi kommer att vinna. Just nu står husen på lager och kostar oss pengar, så det är en avvägning vi har gjort, sa Anne Kuylenstierna-Arnström, kommunikationschef på Svenska bostäder, i början av året.

”Väntat besked”

Per Axberg har överklagat Snabba hus i Norra Ängby. Nu är tvisten avgjord. Foto: Ida Leveby Andersson.

Beskedet var väntat, säger Per Axberg, en av dem som har överklagat ärendet till högsta instans.

– Jag är realist. Men det hade ju blivit en ekonomisk snyting för Svenska bostäder om de hade förlorat.

Han är kritisk till sättet som staden, via Stockholms bostäder, har hanterat bygget i väntan på dom.

– Det här är ett fult sätt att kringgå plan- och bygglagen. Hur är det ens möjligt att kunna starta ett bygge innan tiden för överklagan gått ut, säger han.

Fem års bygglov

134 lägenheter ska byggas. Tiden för bygglovet är satt till fem år, sedan är tanken att husen ska bort. Men det tror inte Per Axberg. I och med domen får saken dock läggas till handlingarna.

– Jag ville ha ett prejudikat på vad som är tillfälliga bostäder. Det är är inte det, menar jag, säger han.