Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelande sin dom den 28 oktober. Foto: Most Photos

Domslut: Vill kommunen kulvertera Sätrabäcken så måste de ansöka

Kulvertera eller inte kulvertera Sätrabäcken, det är frågan. Länsstyrelsen sa stopp och belägg och Upplands-Bro överklagade det hela till mark- och miljödomstolen. Nu har domstolen sagt sitt i frågan gällande bygget av Trädgårdsstaden i Bro.

  • Publicerad 16:21, 10 nov 2020

Det var efter ett beslut från länsstyrelsen tidigare i år som bygget av Riksbyggens 800 bostäder i Trädgårdsstaden stoppades.

Nu är det dags att ta det första spadtaget för Trädgårdsstaden

Detta efter att myndigheten förbjudit kommunen att bygga in närmare 200 meter av Sätrabäcken. Enligt länsstyrelsen skulle kulverteringen av Sätrabäcken ha negativ inverkan både på djur och växtlivet i området.

Upplands-Bro överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen.

I överklagandet från kommunen till mark- och miljödomstolen framgick att Upplands-Bro ville att länsstyrelsens beslut först och främst skulle rivas upp och att man skulle få lov att fortsätta utvecklingen i området så som planerat.

I andra hand ville kommunen att beslutet skulle upphävas och lämnas åter till länsstyrelsen som fick meddela eventuella försiktighetsmått.

Nattsländans öde avgörs i domstol

Nu har dom i ärendet meddelats. Av denna framgår att om kommunen önskar genomföra kulvertering enligt de planer man presenterat så måste en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet lämnas in till länsstyrelsen för vidare handläggning.

Gäst försvann från dagverksamhet

Kommunen anmäler sig själva. Upplands-Bro anmäler sig själva till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, efter att en gäst försvann från en dagverksamhet tidigare i år.tisdag 30/11 10:20

Bro ska fyllas med offentlig konst

Stor konstfestival nästa år. Nästa år deltar Upplands-Bro, Nacka och Stockholms stad i konstfestivalen Wall Street Stockholm. Tanken är att 222 konstverk ska fylla gator och torg i de tre kommunerna.måndag 29/11 15:28