Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelande sin dom den 28 oktober. Foto: Most Photos

Domslut: Vill kommunen kulvertera Sätrabäcken så måste de ansöka

Kulvertera eller inte kulvertera Sätrabäcken, det är frågan. Länsstyrelsen sa stopp och belägg och Upplands-Bro överklagade det hela till mark- och miljödomstolen. Nu har domstolen sagt sitt i frågan gällande bygget av Trädgårdsstaden i Bro.

  • Publicerad 16:21, 10 nov 2020

Det var efter ett beslut från länsstyrelsen tidigare i år som bygget av Riksbyggens 800 bostäder i Trädgårdsstaden stoppades.

Nu är det dags att ta det första spadtaget för Trädgårdsstaden

Detta efter att myndigheten förbjudit kommunen att bygga in närmare 200 meter av Sätrabäcken. Enligt länsstyrelsen skulle kulverteringen av Sätrabäcken ha negativ inverkan både på djur och växtlivet i området.

Upplands-Bro överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen.

I överklagandet från kommunen till mark- och miljödomstolen framgick att Upplands-Bro ville att länsstyrelsens beslut först och främst skulle rivas upp och att man skulle få lov att fortsätta utvecklingen i området så som planerat.

I andra hand ville kommunen att beslutet skulle upphävas och lämnas åter till länsstyrelsen som fick meddela eventuella försiktighetsmått.

Nattsländans öde avgörs i domstol

Nu har dom i ärendet meddelats. Av denna framgår att om kommunen önskar genomföra kulvertering enligt de planer man presenterat så måste en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet lämnas in till länsstyrelsen för vidare handläggning.

Tjugo personer borta från Finnstaskolan

Rekordhög sjukfrånvaro inom skolan: "Det finns inga vikarier" Covid-19 och den rekordsnabba spridningen av omikronvarianten har drabbat Upplands-Bros skolor och förskolor hårt. Just nu är en omfattande del av skolpersonalen hemma i sjukdom eller i karantän.måndag 17/1 17:04