VISION. Så här kan triangeltomten vid Lindhagensgatan/påfarten till E4:an se ut. Men nu har detaljplanen upphävts. Foto: Skanska/Fojab Arkitekter

DOMEN: Stor byggplan på Kungsholmen upphävs

Bussarna har flyttat och rivningsansökan är godkänd av staden. Men nu upphäver mark- och miljödomstolen stadens planer på 890 bostäder, kontor och idrottshallar i Hornsberg.

  • Publicerad 13:25, 28 jun 2021

Stadens planer på att bygga fyra nya bostadskvarter, lokaler, kontor, hotell och idrottshallar vid Hornsbergs bussdepå har pågått länge. I helgen flyttades alla bussar till den nya terminalen i Tomteboda och rivningen av bussdepån i Hornsberg är tänkt att inledas efter semestern, där lovet klubbades i stadsbyggnadsnämnden nyligen.

Snart ska bussdepån jämnas med marken – för 890 nya bostäder

Men nu har staden åkt på ett rejält bakslag.

För läkemedelsbolaget Octapharma överklagade stadens nya detaljplan och nu har Mark- och miljödomstolen upphävt den.

Politikerna godkänner detaljplanen för Hornsbergskvarteren

Domstolen konstaterar att bolaget har rätt att bedriva sin verksamhet och att staden måste ta med bullret från den nya produktionsytan i fabriken i sin bedömning och att bullerutredningen visar att ljudnivåerna kommer att överskridas.

Enligt domstolen ska den äldre plan- och bygglagen gälla då detaljplanearbetet inleddes redan 2007.

”Trots att kommunen valt att ange beräknade värden för omgivningsbuller i planbeskrivningen i enlighet med nu gällande regler innebär det inte att Octopharma kan överskrida det bullervillkor som anges i bolagets miljötillstånd utan att riskera att tillsynsåtgärder kan vidtas”, står det i domen.

Därför kan det inte uteslutas att bolagets tillståndsgivna verksamhet skulle komma att inskränkas som en följd av den nya bebyggelsen, speciellt om den nya produktionsytan inte är med i bullerutredningen enligt domstolen.

Att staden påtalat att detaljplanen tagits fram i samråd med remiss- och tillståndsmyndigheter och att det skulle var "oproportionerligt" att tillsynsmyndigheten skulle ingripa ändrar inte domstolens inställning.

”Genom den överklagade detaljplanen har kommunen planerat för bostäder på ett sådant sätt att Octapharma riskerar att överträda det bullervillkor som följer av tillståndet och därmed riskera att inte kunna bedriva sin verksamhet enligt tillståndet. Enligt mark- och miljödomstolen har kommunen därmed inte i tillräcklig utsträckning beaktat bolagets rätt att bedriva sin verksamhet enligt tillståndet vid utformningen av detaljplanen", står det i domen.

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen men där krävs prövningstillstånd.

Enligt staden så kollar de just nu på om de ska överklaga eller inte.

”Vi håller nu på att analysera domen och ber därför att få återkomma", säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd, i en skriftlig kommentar.

Det är inte första gången stadens byggplaner i området stöter på patrull. Tidigare upphävdes kontorsplanerna vid Kristinebergs slottspark efter beslut i mark- och miljööverdomstolen och högsta domstolen nekat prövningstillstånd.

Klart: Staden förlorar i miljödomstol

Planen

890 nya bostäder i fyra kvarter, med två förskolor.

Två kontorskvarter.

Ett hotellkvarter.

Ett kvarter med en dubbelidrottshall.

Parkeringsgarage under Essingeleden.

Visa merVisa mindre