För tätt. De nya husen försämrar tillvaron för dem som i dag bor i området, anser domstolen. Foto: Solna stad

Domen: Nej till 100 nya hyresrätter

Lägenheter blir olägenheter. Mark- och miljödomstolen underkänner Solnas beslut om 100 hyresrätter i Haga Norra. Något staden nu har överklagat.

  • Publicerad 15:05, 6 jul 2022

Motsägelse­fullt att det blir en grönare miljö.

Planerna klubbades i fullmäktige i vintras och innebär fyra nya hus med cirka hundra lägenheter vid Råsundavägen och Carl Thunbergs väg. En parkering skulle ovanpå detta göras om till ett grönt gårdsrum med nya träd och buskar.

Men kritiken från grannarna lät inte vänta på sig.

Överklagat. Solna har i sin tur bestridit domstolens beslut. Foto: Solna stad

De har pekat på mer trafik, buller och försämrade ljusförhållanden när deras hus hamnar i skugga av de nya. De har också protesterat mot att en lekpark och träd tas bort för den planerade exploateringen. ”Motsägelsefullt att det blir en grönare miljö”, skriver de i sina överklaganden.

För lite hänsyn

Nu får grannarna rätt av mark- och miljödomstolen som upphäver beslutet om att anta detaljplanen.

Domstolen skriver att det inte är konstigt att det planeras för nybyggen i bra lägen som detta med tanke på att efterfrågan på bostäder är stor i regionen, men att man måste förtäta med hänsyn till de som redan bor i området.

Domstolen anser att det både blir för tätt och för högt, och att nybyggnationen ”kommer att ge upphov till betydande olägenhet.” Därmed överskrider Solna stad det handlingsutrymme som plan- och bygglagen medger.

Solna stad har överklagat till högre instans, mark- och miljööverdomstolen.

Staden anser att det har gjorts en felbedömning av områdets karaktär och skriver
i överklagan att förtätningen med 100 hyresrätter tillgodoser ett stort allmänt intresse.