Familjen har fått två avslag från Socialkontoret i Danderyd. Foto: Jens Kassnert

Domen: Eija har rätt till personlig assistans

Danderyds kommun ansåg att Eija Winblad von Walter inte behövde någon assistans alls. Familjen överklagade – och fick rätt.

  • Publicerad 06:30, 12 okt 2018

Mitt i berättade igår att familjen Isaksson Winblad von Walter tvingats flytta från Danderyd till Boden, efter att de nekats personlig assistans för dottern Eija, nu 3 år.

Nu står det klart att Socialkontoret i Danderyd tagit ett felaktig beslut. Familjen överklagade och i förvaltningsrättens dom förklaras nu att Eija har rätt till assistans.

– Vi tar nu del av domen, och där står det att ärendet återvisas till kommunen för en ny bedömning. Vi kommer rätta oss efter domstolens beslut, säger Britt-Marie Ekström, Socialdirektör i Danderyds kommun. 

Räcker inte med avlösarservice

I Socialkontorets beslut som togs i maj i år, avslås familjens ansökan om 168 timmars assistans i veckan. Tvärtemot kommunen anser förvaltningsrätten att Eija visst har omfattande behov, och att det inte räcker med de insatser som familjen redan beviljats, vilket var avlösarservice i hemmet på nätter och korttidsvistelse på helgerna.

Eijas pappa Mattias Isaksson anser att domen visar på hur kommunerna försöker komma undan ansvar och kostnader.

– För vår del blir domen mest symbolisk då vi tvingats flytta och det är nog Danderyds kommun nog rätt nöjda med, säger han. 

Varför gjorde kommunen en så hård bedömning?

– Jag kan inte kommentera det enskilda fallet, men jag kan kommentera rent generellt kring LSS-insatser och säga att assistans till barn innebär svåra avvägningar. Det är ofta en kombination av insatser som kan bli aktuella, säger Britt-Marie Ekström. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, reglerar rätten till tio insatser. varav en är personlig assistans.