OLAGLIGT: Kommunens beslut om att lägga ner hemtjänsten strider mot kommunallagen, enligt förvaltningsrätten. Foto: Anna Z Ek/Mostphotos

Domen: Beslutet att lägga ner hemtjänsten upphävs

Förvaltningsrätten upphäver vård- och omsorgsnämndens beslut att lägga ner den kommunala hemtjänsten. Eftersom beslutet är av principiell betydelse och av större vikt är det en fråga för kommunfullmäktige, slår domstolen fast.

  • Publicerad 18:34, 8 feb 2021

Det var i slutet av november som vård- och omsorgsnämnden i Huddinge beslutade att lägga ner den kommunala hemtjänsten som nyttjas av 750 äldre. Anledningen var att verksamheten gått back i flera år. Enligt förvaltningens bedömning kommer man inte att lyckas vända underskottet.

Efter ett extrainsatt möte klubbade vård- och omsorgsnämnden beslutet med minsta möjliga marginal. Koalitionen med sina 6 röster röstade för förslaget. Oppositionen – inklusive Sverigedemokraterna – röstade emot med sina 6 röster. Ordförandens utslagsröst avgjorde då frågan.

Oppositionen överklagade beslutet och menade att det var en fråga för kommunfullmäktige.

Strider mot lagen

Nu har alltså förvaltningsrättens dom kommit. Och den är tydlig: Beslutet bryter mot kommunallagen. Anledningen är att det är en fråga som dels är av större vikt, dels av principiell karaktär, och därför ska avgöras av kommunfullmäktige.

Ett stor antal brukare måste byta utförare och kommer vara hänvisade till enbart privata aktörer. Beslutet är därför av större vikt för kommuninvånarna, enligt förvaltningsrätten.

Domstolen konstaterar också att om en verksamhet ska drivas i privat eller offentlig regi är en ideologisk fråga där politiska åsikter är avgörande.

"Beslutanderätten kan under alla omständigheter inte delegeras till nämnden", skriver förvaltningsrätten.

Domen välkomnas av oppositionen.

– Det är en fantastisk nyhet att förvaltningsrätten upphäver vård- och omsorgsnämndens beslut. Domen stärker vår uppfattning om att den här frågan hör hemma i kommunfullmäktige och inte ska beslutas i ett slutet rum med ordförande Karl Henrikssons (KD) utslagsröst. M, KD, C, L, DP och HP som står bakom beslutet i nämnden saknar majoritet i kommunfullmäktige – det är en seger för Huddingeborna, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd i ett pressmeddelande.

Kan överklagas

Om frågan nu kommer att avgöras i fullmäktige är inte klart.

– Vi kommer att analysera domen tillsammans med våra jurister för att bedöma om vi ska överklaga den, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden till Mitt i.

Förvaltningsrätten var väldigt tydliga med att ni brutit mot lagen, vad säger du om det?

– Vår bedömning var och är att det var en rimlig bedömning att beslutet skulle fattas av nämnden. Det finns liknande exempel där förvaltningsrätten har gjort en annan bedömning än vad de gjorde nu.

Vad händer om ni inte överklagar?

– Vi måste analysera hur vi går vidare. Det är ett ohållbart läge med en egenregi som går med miljonförluster varje månad.

Detta har hänt

Den 26 november beslutade vård- och omsrogsnämnden att den kommunala hemtjänsten ska läggas ner.

Koalitionen med sina 6 röster röstade för förslaget. Oppositionen – inklusive Sverigedemokraterna – röstade emot med sina 6 röster. Ordförandens utslagsröst avgjorde då frågan.

Oppositionen överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom innebär att beslutet ska upphävas eftersom det strider mot kommunallagen. Eftersom det är en fråga dels av principiell karaktär, dels av större vikt, ska den avgöras av fullmäktige, enligt förvaltningsrätten.

Kommunen har fram till den 2 mars på sig att överklaga beslutet.

Visa merVisa mindre