Dömda utestängs från äldrevården

Utdrag ur belastningsregistret kan bli aktuellt när äldre­vårdare anställs, om Ewa Larsson (MP) får bestämma. Hon vill att chefer inom vården ska få veta om personal de anställer har dömts för åldringsbrott, för att stölderna mot äldre ska minska.

  • Publicerad 18:58, 25 mar 2012

Antalet brottsanmälningar mot personer över 65 år har ökat, enligt länskriminalpolisen i Stockholms län. Det har fått Ewa Larsson (MP), vice ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, att reagera.

Hon vill att chefer inom vården ska be om utdrag ur belastningsregistret inför nyanställningar för att få reda på om någon har blivit dömd för åldringsbrott.

– Det här handlar om människor som är helt i beroendeställning till personalen. Vi måste komma åt det här och det här är ett av sätten, säger hon.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om en 88-årig kvinna som blev bestulen av hemtjänstpersonal. En anställd dömdes för stöld efter att hon avslöjats av kameror som anhöriga hade satt upp i kvinnans hem.

Kvinnan i det aktuella fallet är inte dömd tidigare. Hur mycket säkrare blir det egentligen?

– Man kommer åt ligor, aktivt kriminella, som jobbar över flera kommuner, säger Ewa Larsson.

Polisen satsar också för att minska åldringsbrotten. Leif O Johansson är kriminalinspektör för den nystartade seriebrottsgruppen som permanentades den 22 februari, och är även ansvarig för åldringsbrotten.

Han säger att det är svårt att fälla dem som begår den här typen av brott, men genom den här gruppen kan polisen sammanställa och göra arbetet mer effektivt för de olika polisdistrikten i länet.

Leif O Johansson anser att även om de misstänkta inte alltid döms för stölder kan arbetsgivare inom vården genom polisens information bli mer uppmärksamma.

– Vi arbetar förebyggande på äldreboenden. När vi är ute och ger information till de äldre och anställda på drabbade boenden ser vi ofta att stölderna upphör efteråt, säger han.

Fakta

Brott försvinner ur registret efter 5–20 år

Belastningsregistret är Rikspolisstyrelsens register med domar och beslut till följd av brott.

Vem som helst kan inte söka i registret som är till för myndigheter. Man har däremot rätt att skriftligen få ta del av samtliga uppgifter om sig själv.

Efter mellan 5 och 20 år försvinner brotten ur registret.

I dag har arbetsgivare inom vården inte rätt att begära ut utdrag ur belastningsregistret.

Det måste däremot arbetsgivare inom skolverksamhet, hem för vård och boende som tar emot barn enligt socialtjänstlagen, företag som bedriver försäkringsförmedling och företag inom säkerhetsklassade yrken.

Seriebrottsgruppen vid underrättelseroteln under länskriminalpolisen har två kriminalinspektörer som arbetar enbart med åldringsbrott. Gruppen blev permanent den 22 februari i år.

Gruppens uppgift är att bland tips från allmänheten och polisanmälningar kartlägga brotten som är inriktade mot just äldre personer.

Man arbetar också förebyggande med information till äldre och anställda inom vården.

Visa merVisa mindre