Brottsplats. Männen, 18 och 21 år gamla, är dömda för bland annat människorov, grov misshandel och våldtäkt. Foto: Mostphotos

Dömda för brott på kyrkogård nekas prövning

Två tonåriga pojkar blev utsatta för grova brott på Norra begravningsplatsen i somras och två män dömdes till fängelse tidigare i år. Högsta domstolens beslut att inte ta upp målet ser nu ut att sätta punkt för det rättsliga efterspelet.

  • Publicerad 20:41, 11 maj 2021

De grova brotten som ägde rum på Norra begravningsplatsen förra sommaren har blivit mycket uppmärksammat.

Två tonåringar stötte av en slump ihop med gärningsmännen i Hagalund och våldet de utsattes för var av grov och förnedrande karaktär.

Pojkarna blev bland annat sparkade, slagna, nedgrävda i gropar och våldtagna under ett förlopp på åtta timmar.

I mars fastställde hovrätten i huvudsak domarna mot de två unga männen som dömdes till fem respektive nio års fängelse för bland annat människorov, grov misshandel och våldtäkt.

https://www.mitti.se/nyheter/efter-tortyrnatten-hovratten-faststaller-dom/repucD!rR@ew1VgtEoawZiNDcalDw/

Båda överklagade och begärde prövning hos Högsta domstolen. De har nekat till brotten på begravningsplatsen. Men HD har nu beslutat att inte beviljat prövning då man anser att det saknas skäl till det.

Domarna och straffen står därmed fast.