Dom: Villa Kassmans olovliga hyresgäst får kastas ut

Nu har tingsrätten sagt sitt. Efter en lång process får Kronofogden grönt ljus att vräka Leif Runo Carlsson från Villa Kassman på Lidingö. Själv menar han att han har blivit utsatt för ett brott.

  • Publicerad 11:46, 15 sep 2021

Hans målsättning är att han ska vara kvar i huset

Turerna kring Villa Kassman på Storholmen har varit många. Mitt i har vid flera tillfällen skrivit om Tobias Appelö som i mars köpte fastigheten men ännu inte har kunnat flytta in.

Villa Kassman har sålts – med en olovlig hyresgäst

Hockeyprofilen Leif Runo Carlsson som har bott i huset sedan 1990-talet och tidigare varit delägare till det, har nämligen vägrat att flytta då han menar att han har rätt att bo där.

Tobias Appelö har hos Kronofogden ansökt om avhysning, men fått avslag.

Flytta direkt

Den 14 september kom dock en tredskodom från Stockholms tingsrätt som slår fast att Leif Runo Carlsson omedelbart ska flytta.

Han ska också ersätta motpartens rättegångskostnader med nästan 100 000 kronor.

– Det är en lättnad. Men det är hemskt att det får gå till så här, säger Tobias Appelö.

Falsk namnteckning

Leif Runo Carlsson menar å sin sida att domen har fallit på felaktiga grunder.

Via sitt juridiska ombud, advokaten Sebastian Scheiman, meddelar han att inte har blivit delgiven stämningen på ett korrekt sätt, vilket skulle ge honom möjlighet att fördröja avhysningen som traditionellt verkställs direkt.

– Han uppger att hans namnteckning på delgivningskvittot är förfalskad, säger Sebastian Scheiman.

Enligt honom uppger Leif Runo Carlsson att han blev utsatt för inbrott i Villa Kassman i somras.

Sebastian Scheiman säger att de har för avsikt att begära återvinning, vilket är den juridiska termen för att överklaga en tredskodom.

Mål att bo kvar

Målet är att få till stånd en tingsrättsförhandling.

– Hans målsättning är att han ska vara kvar i huset. Stämningsansökan har kommit som en överraskning, vi måste analysera den. Nu kan vi inte gå in i detalj på vad vi ska anföra för argument.

Parodi på rättvisa

Tobias Appelö menar att det hela är en tragisk parodi på ett rättssamhälle.

– Sveriges rättssystem är havererat. Idioter kommer alltid att finnas, en det måste finnas någon som sätter stopp för dem.

Han har svårt att se att Carlsson skulle kunna vinna ett eventuellt överklagande och räknar med att snart få tillträde till huset och börja renovera.

– Men jag känner inte samma glädje inför det här projektet. Energin har liksom försvunnit och det är inget man kan få ersättning för.

Vill fördröja

Tredskodomen innebär att Villa Kassman kan ansöka hos Kronofogden om verkställighet av avhysningen direkt. Leif Runo Carlsson kan dock fördröja processen genom att ansöka om inhibition, det vill säga att processen stoppas upp. En sådan ansökan måste inkomma skyndsamt.

"Jag är inte bara en tjomme som gått in"

Det här är en tredskodom

En tredskodom är en dom mot en part som trots kallelse till en rättegångsförhandling inte dyker upp.

De infördes på 1940-talet för att råda bot på problemet att folk uteblev från förhandlingar och på så vis förhalade domstolsprocesser.

Källa Wikipedia

Visa merVisa mindre

Detta har hänt

Sedan Villa Kassmann såldes i mars i år har husaffären fått stor uppmärksamhet.

Allt började 1997, när de gamla hockeyvännerna Nils Andersson och Leif Runo Carlsson tillsammans förvärvade huset på Storholmen.

Drömmen var att det skulle dra in stora pengar när OS kom till Stockholm 2006. Nils betalade huset och den gamla hockystjärnan Leif skulle jobba där, bland annat med event.

Det blev inget OS och pengarna uteblev. Året innan, 2005, gick ägarskapet över till Nils. Leif fick dock bo kvar, utan något särskilt kontrakt.

2021 lyckades Nils till slut hitta en köpare till huset. Då den nya köparen skulle tillträda vägrade Leif att flytta eftersom han anser att det finns muntliga överenskommelser mellan honom och Nils vad gäller hans rätt till huset.

Köparen försökte avhysa Leif Runo Carlsson med hjälp av Kronofogden men fick avslag i maj.

Visa merVisa mindre

Omskrivet. Villa Kassman på Storholmen. Foto: carlos montecinos