KLART. Det blir inget överklagande från Solna stads sida. Foto: Arkiv

Dom om Råstasjön överklagas inte

Solna stad väljer att inte överklaga domen som sa nej till nya bostäder på strandskyddat område vid Råstasjön. – Vi måste sätta de bostadssökande Solnabornas intressen främst. Det är bättre att fokusera på att få fram nya bostäder än segdragna rättsprocesser, säger Pehr Granfalk (M), i ett pressmeddelande.

  • Publicerad 11:26, 4 mar 2016

Den 22 februari 2016 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att detaljplanen, som skulle göra det möjligt att bygga 600 nya bostäder i Arenastaden, upphävs.

Samtidigt öppnade domstolen för möjligheten att överklaga beslutet till Högsta domstolen. Alliansen meddelar i dag, i ett pressmeddelande, att Solna stad inte avser att överklaga beslutet vidare.

– Vi har förståelse för att många, inklusive Mark- och miljööverdomstolen, tycker att det vore viktigt att få frågan om avvägningen mellan strandskydd och bostäder prövad i högsta instans, men vi måste sätta de bostadssökande Solnabornas intressen främst. Det är bättre att fokusera på att få fram nya bostäder än segdragna rättsprocesser, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Ett tilläggsärende om att avsluta planärendet kommer att behandlas på initiativ av alliansens gruppledare på kommunstyrelsens möte måndagen den 7 mars 2016.