En granne som stör sig på dagisbarnens högljudda lekar har fått rätt i domstol. En ovanlig dom, anser Österåkers kommun. Foto: Åsa Sommarström

Dom kan stoppa dagisbarn utelek

Förskolan Neptunus på Västra Banvägen i Åkersberga är så bullrig att det kan påverka grannars hälsa. Det anser Mark- och miljödomstolen i en oväntad dom.

  • Publicerad 10:55, 19 maj 2016

– Det är väldigt ovanligt med tanke på att det finns många liknande fall. Det är väldigt vanligt med förskolor nära bostadshus, säger Catrine Eckers, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Österåkers kommun.

Enligt domen från Mark- och miljödomstolen måste Österåkers kommun, som tidigare lagt ner utredningen om påstått buller, nu utreda saken igen.

– Jag förstår det inte alls, säger Camilla Nejdhammar förskolechef på Österåkers Montessori, som bland annat driver förskolan Neptunus.

– Jag tycker tvärtom att vi är lugna. Vi är inne tills efter lunch, förutom på somrarna. Och förskolan stänger klockan 17, mycket tidigare än de kommunala förskolorna.

Privatpersonen som retat sig på skrik och stoj från gården när barnen är ute anmälde saken till kommunen redan 2014. Kommunen mätte då bullernivån från förskolan Neptunus på Västra Banvägen och kom fram till att den överskred gällande riktvärden, men ansåg att det inte var värre än man får tåla om man bor granne med en förskola.

Länsstyrelsen dit grannen då överklagade, höll med kommunen och menade att störningarna bara var på vardagar och inte på kvällar eller helger. ”Att barn stojar och stundtals för oväsen är naturligt och i det närmaste ofrånkomligt och får anses utgöra en omständighet av sådant slag som omgivningen i princip är tvungen att acceptera” skrev myndigheten. Men det håller alltså inte Mark och miljödomstolen med om.

I stället skriver domstolen att kommunens mätning ”är en tydlig indikation på att bullret från förskolegården utgör en sådan störning som påverkar människor hälsa menligt enligt 9 kap. 3§ miljöbalken”.

Österåkers kommun överväger nu om man i sin tur ska överklaga.

– Det lutar åt att vi kommer att överklaga för att få det prövat i en högre instans, säger Catrine Eckers.

Annars kan det bli så att förskolan måste ta fram förslag hur man ska minska bullret från barnen, säger hon. Det kan då handla om begränsa verksamheten på gården, ljudisolera eller rent av flytta verksamheten.

– Det är tråkigt om boende störs av verksamheten. Men kommunen har ju redan beslutat vilken verksamhet som får bedrivas i fastigheten, säger Kristian Liljefors, ordförande i Österåkers Montessori.

– Men nu är det på kommunens bord. Vi får avvakta och se vad som händer.

Grannen som klagat vill inte uttala sig förrän han vet om domen står fast.

Fakta

Österåkers Montessori

Neptunus Montessoriförskola är en av tre förskolor som drivs av föräldrakooperativet Österåkers Montessori i Åkersberga och Österskär.

Förskolan med runt 50 barn har enligt uppgift funnits i nuvarande lokaler i 30 år.

Vid kommunens inspektion uppmättes ljudnivån från förskolan till 40 dBA i grannens sovrum, med öppet vädringsfönster. På balkongen var ljudnivån 55 dBA. Det är över riktvärden från Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.

Visa merVisa mindre