Dom i dag: Skyddsjakt på varg får fortsätta

Skyddsjakten på den så kallade Södertörnsvargen får fortsätta, meddelade Förvaltningsrätten i Luleå på torsdagen. De överklaganden som inkommit till rätten avslås.

  • Publicerad 12:36, 14 dec 2017

I början av december beslutade länsstyrelsen i Stockholm om skyddsjakt på den så kallade Södertörnsvargen.

122 överklaganden av beslutet, de flesta från enskilda och några från organisationer, har sedan dess inkommit till Förvaltningsrätten i Luleå. Nu meddelar rätten att överklagandena avslås. Jakten på vargen får därmed fortsätta.

Förvaltningsrätten skriver i sitt beslut att den finner att ”samtliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda”.

Bland annat hänvisar rätten till rapporter om vargens närgångna beteende gentemot människor och hundar. Rätten tar också fasta på den oro som en del boende har uttryckt.

Rätten nämner lagförarbeten som anger att ”vargar inte ska uppehålla sig i tättbebyggda områden”. Allt detta sammantaget möjliggör ett beslut om skyddsjakt, enligt rätten.

Domen hänvisar också till ett yttrande från Viltskadecenter, Sveriges Lantbruksuniversitet, där experter angett att det finns en ”inte obetydlig risk” att vargen blir farlig för människor om dess närgångna beteende får fortsätta.

Utöver det skriver rätten i sin dom att vargstammen i Sverige som helhet inte äventyras om den så kallade Södertörnsvargen avlivas. Det finns heller inga alternativa lösningar som är bättre än skyddsjakt i det här fallet, enligt domen.

Förvaltningsrätten i Luleå skriver dessutom att alla överklaganden som kommit in från enskilda personer ska avvisas. Även tre överklaganden från organisationer avvisas. De enskilda som har överklagat är ”inte berörda av länsstyrelsens beslut på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga beslutet”, skriver Förvaltningsrätten.

Länsstyrelsen anger i sitt beslut om skyddsjakt att jakten får bedrivas till och med den 28 februari 2018, ”dock längst till dess att en varg fällts eller till dess annat beslutats”.