Stig Blomberg som bor i området vid högen i Kagghamra. Enligt honom var den öppna ytan han går på full av avfall för en månad sedan. Nu har det minskat betydligt, säger han. Foto: Anders Björklund

Dom: Avfallsberget måste bort

Det stora plastberget har retat upp folk i Grödinge i Botkyrka i snart två år. Nyligen kom domen som kräver ett stopp för den stora högen. – Det har minskat betydligt senaste tiden, säger Kagghamrabon Stig Blomberg som sett berget under sina promenader i området.

  • Publicerad 05:50, 22 jun 2016

Boende i området och trafikanterna på Nynäshamnsvägen har kunnat se högen resa sig i landskapet de senaste två åren. Något även Botkyrka kommun reagerat på.

– Det är förfulande och passar inte i in i landskapsbilden, säger Alexsandra Hellsten som är miljöinspektör på Botkyrka kommun.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har nu fällt sin dom över verksamheten i området vid Kagghamra hamn. Hamnverksamheten och hanteringen av exempelvis träflis får fortsätta. Men den stora högen som bland annat innehåller plast får inte vara kvar på nuvarande plats. Enligt domstolen finns risk för negativ påverkan av Kaggfjärden och Kagghamraån som är av riksintresse för naturvården. Dessutom riskerar grundvattnet att påverkas, menar domstolen.

På ena sidan i målet finns sex villaägarföreningar i området, men också kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Kagghamra Hamn & Entreprenad AB äger marken i området och driver verksamhet här. Företaget upplåter också plats till NM Trading som ansvarar för högen, som enligt domen inte får vara kvar som det ser ut i dag. Deras hög var avsedd som en plats för mellanlagring innan avfallet körs i väg för att brännas i värmeverk.

Mitt i har sökt NM Tradings vd Lars Nilsson utan framgång. I september förra året sa han att företaget inte längre skulle ha något plastavfall i Kagghamra. Men enligt boende i området och kommunen har inget hänt, eller i alla fall mycket lite.

– Det verkar vara allt möjligt i den här högen nu, säger Ulf Rönnqvist som representerar villaägareföreningarna i rättegången.

Han befarar att miljöfarliga ämnen kommer ut i naturen genom lagring av bland annat gods i hamnområdet där Kagghamra Hamn & Entreprenad bedriver verksamhet.

När Mitt i ringer miljöinspektören Alexsandra Hellsten känner hon inte till att den stora högen har blivit mindre.

– Men det kan bero på domen. Min bild är att det inte rört på sig så mycket tidigare, säger hon.

Kommunen menar att avfallshanteringen riskerar att skada miljön i området, och har länge jobbat för att verksamheten ska försvinna, bland annat genom ett vitesföreläggande som länsstyrelsen avslog förra året.

– Nu får vi i stället vänta att domen ska vi laga kraft, säger hon.

Ulf Rönnqvist som representerar villaägareföreningarna berättar dock att de tänker överklaga. De vill fortfarande ha bort hela verksamheten i området, även fartygen som angör hamnen och sågningen och flisningen. De menar att även hamnverksamheten ger miljörisker och stör omkringliggande områden med buller.

Anders Fredin på Kagghamra Hamn & Entreprenad ser dock annorlunda på saken.

– Vi uppfyller gränsvärdena med råge. Nu har vi tagit hit en ny mer tystgående flismaskin, säger han och är nöjd över att få fortsätta i stort sett som vanligt.

Fakta

Började för 9 år sedan - detta har hänt

2007: NM Trading börjar hyra plats vid Kagghamra hamn. Här ska de förvara och hantera bland annat färgat virke, plast, kartong och papper innan transport till värmeverk.

2014: Kommunen blir kontaktad av folk som menar att högen växt betydligt.

2015: Länsstyrelsen avslår Botkyrka kommuns krav på att verksamheten ska försvinna senast till hösten.

Nu: Mark- och miljödomstolen dömer att den stora högen måste försvinna.

Källa: Länsstyrelsen
Visa merVisa mindre