Dold mosaik i ljuset efter 30 år

I 30 år har ett mosaikkonstverk varit dolt bakom en vägg i industribyggnaden Masten. Men nu har konstverket tagits fram. Det skapades i en tid då visionen var att göra Tyresö till Sveriges industrimecka.

  • Publicerad 13:59, 22 apr 2021

Tyresökonstnären Björn Jonson skapade under sju månader 1961 mosaikkonstverket i industribyggnaden, som nu kallas Masten men då var entrén till dåvarande ABN – Aktiebolaget Bo Nyman.

– Konstverket var ett skryt för presumtiva kunder. Det här var vip-rummet, säger Bernt Karlsson som 1963 började jobba i lokalerna.

Stora planer för Bollmora

Nyman hade storslagna visioner och ville göra Bollmora till ett data- och elektronikcentrum. Björn Jonson fick i uppdrag att gestalta visionerna.

Konstverket "Teknisk sonat" består av tre delar. Den högra ger en global utblick, den mittersta visar företagets produktprogram och den vänstra blickar mot framtidens teknik, berättar Bernt Karlsson. Foto: Sandra Samppala

Det var Elextroluxgrundaren och finansmannen Axel Wennergren som finansierade bygget av ABN-fabriken. Den existerade i tre år.

– När Wennergren dog 1961 fick företaget i konkurs. Det var ett luftslott.

Då hade det gått en månad sedan mosaiken invigdes.

Efter ett par år tog Ericsson över byggnaden. På 1990-talet doldes mosaiken.

– Jag var med och satte upp väggen. Det skulle byggas toaletter, säger Kjell Springer, den forna fastighetsskötaren.

Väggen revs nyligen

I flera år har Bernt Karlsson kämpat för att mosaiken ska tas fram för Tyresöborna att se. För ett par veckor sedan revs toaletterna och väggen efter att politikerna avsatt pengar.

– Konstverket är en del av Tyresös industrihistoria och förtjänar att visas upp.

Charlotte Gyllner är konstansvarig kultursekreterare vid Tyresö kommun.

– Det känns fantastiskt roligt att mosaiken är så välbevarad. Hade det inte varit för Bernt och Kjell hade vi inte känt till den, säger hon.

Bernt Karlsson och Kjell Springer framför mosaiken som de minns från sin tid på Ericsson. Foto: Sandra Samppala

Möjligheten att flytta konstverket har undersökts.

– Det visade sig att det nog är väldigt svårt utan att ta loss hela väggen. Mosaiken hör ändå till byggnaden, dess historia är sammankopplad med byggnadens, säger Charlotte Gyllner.

Hon konstaterar att konstverket har ett stort kulturhistoriskt värde.

– Den berättar om den tidens framtidstro och visioner. Det är verkligen ett tidsdokument från den tid då kommunen började växa rejält, i samband med bygget av Bollmoraområdet och befolkningsexplosionen i kommunen.

Glasvägg ska skydda

Än kan Tyresöborna inte beskåda konstverket. En glasvägg ska sättas upp för att skydda mosaiken.

– Vi hoppas att vi i framtiden kan ordna visningar av konstverket i samråd med fastighetsägaren, säger Charlotte Gyllner.

Bodde i Öringe

Björn Jonson (född 1903) flyttade 1941 till Öringe.

Hans konst uppmärksammades nationellt och internationellt och han anlitades flitigt som illustratör. Hans största verk är Teknisk sonat i lokalen som i dag ägs av Kungsleden och hyrs ut till Engelska skolan.

"Konstverket är fotograferat och reproducerbart. En tanke är till exempel att ha det som bakgrund under Tyresöspelet", säger Bernt Karlsson.

Visa merVisa mindre