Doktor Berglunds råd till nya blågröna styret

Mer pengar till vårdcentralerna och färre patienter per läkare – om läkarna ska orka jobba vidare. Det är distriktsläkare Gunnar Berglunds uppmaning till det nya blågröna styret i landstinget, som nu lovar att satsa på primärvården.

  • Publicerad 12:49, 25 okt 2018

Läkarna på vårdcentralerna har dubbelt så höga sjuktal som resten av befolkningen. Högst ligger de kvinnliga läkarna.

69 procent av läkarna anser att stressen ökat de senaste åren och 36 procent att arbetsbelastningen är orimlig.

– Det är skrämmande och upprörande, säger Gunnar Berglund, distriktsläkare och ordförande för SLSO:s läkarförening.

SLSO är landstingets eget vårdbolag, som driver de landstingsägda vårdcentralerna i länet.

– Men problemen är desamma oavsett om det är privat eller landstingsdriven vård.

Jag vill se det hända

Gunnar Berglund

Nu har det nya blågröna styret i landstinget presenterat sin politiska plattform.

Och en av huvudpunkterna är att satsa på primärvården. ”Det har jag hört i många år. Jag vill se det hända” säger Gunnar Berglund lite syrligt.

Vi ber honom kommentera några av punkterna i plattformen:

✔️ Husläkarmottagningarna ska vara navet i invånarnas sjukvård.

”Det är det vi vill vara, ge oss bara möjligheten!”

✔️ Alla som vill ska få lista sig hos en fast husläkare.

”Det ger kontinuitet vilket är något av det allra viktigaste i vården. Men då man utbildat för få distriktsläkare är det inte möjligt.”

✔️ Läkare ska kunna begära ett tak för antalet listade patienter.

”Bra, men begränsning av antalet patienter kan göra att vårdcentralen går i konkurs. Det kan inte vara den enskilde läkarens ansvar.”

✔️ Arbetsmiljön ska förbättras.

”Stressen måste minska. Tydliggör uppdraget och gör det möjligt att utföra på normal arbetstid.”

✔️ Inför förändringar ska vårdpersonalens expertis tas tillvara.

”Ja tack, det vore en klar förbättring.”

Fler ska utbildas

Ett stort problem för vårdcentralerna är bristen på läkare. Det beror i sin tur på att det finns för få utbildningsplatser i form av AT-tjänster och ST-tjänster.

Det ska nu bli flera, lovar det nya blågröna styret.

Dessutom ska avtalen skrivas så att alla vårdgivare, även de privata, erbjuder utbildningsplatser.

Tvingas ha många patienter

Den ersättning som landstinget betalar till vårdcentralerna baseras i hög grad på antalet listade patienter. Så för att få ekonomin att gå ihop måste många patienter listas.

Men när läkarna är för få blir arbetsbelastningen hög. Höga sjukskrivningstal och behov av dyr hyrpersonal gör inte saken bättre.

Gunnar Berglund är distriktsläkare och ordförande i SLSO:s läkarförening.

SLSO:s läkarförening har skickat ut enkät som visar på att många jobbar deltid för att orka, eller planerar att gå ner i tid.

– Av 18 läkare här på min vårdcentral är det bara en som jobbar heltid, säger Gunnar Berglund.

Men patienterna då? En tredjedel av läkarna som svarat på enkäten uppger att patientsäkerheten äventyras.

Vill ha läkartid snabbt

Landstinget mäter kontinuerligt hur nöjda patienterna är. Något som många brukar vara missnöjda med är hur snabbt de får en tid hos doktorn.

Gunnar Berglund tycker att politikerna är besatta av tillgänglighetssiffror.

– Vi vill att de som är sjukast ska komma först, inte de friska eller de som skriker högst. Äldre, multisjuka, ensamma, tysta, det är de som behöver bättre tillgänglighet.

Fakta

2 300 patienter per läkare

1 500 listade patienter per läkare är max enligt Arbetsmiljöverket.

2 100 listade patienter per läkare är rekommendationen för de landstingsdrivna vårdcentralerna.

2 300 patienter är i dag snittet per läkare i Stockholms läns landsting.

Kvinnliga specialister i allmänmedicin har i snitt 23 sjukdagar per år och manliga 18 sjukdagar per år.

Genomsnitt för alla i Sverige som har arbete är 12 dagar per år (långtidssjukskrivningar inräknat).

Källa: SLSO:s läkarförening, distriktsläkarföreninge, SCB
Visa merVisa mindre

Fakta

Så svarade läkarna i enkäten

63 procent trivs på jobbet.

69 procent anser att stressen på jobbet har ökat.

55 procent har redan eller funderar på att minska arbetstiden.

36 procent anser att arbetsbelastningen är orimlig.

31 procent anser att arbetsbelastningen hotar patientsäkerheten.

Källa: SLSO:s läkarförening
Visa merVisa mindre