Sjuka och döda träd hotar att falla ned över Bergslagsvägen och Drottningholmsvägen. Foto: Mostphotos

Döda träd kan rasa över trafikanter – nu fälls de

Många träd längs Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen är i så dåligt skick att de riskerar att rasa ned över människor och trafik. Nu tar staden ner totalt sjuka eller döda 83 lönnar och byter ut dem mot friska exemplar – ett arbete som inleds på måndag och kommer att leda till störningar och försämrad framkomlighet i trafiken.

  • Publicerad 14:09, 25 okt 2018

Träden som ska bytas finns på sträckan Ulvsundaplan-Råckstarondellen. Deras livsmiljö har blivit allt sämre, och rötterna har inte längre plats att växa.

– När vi gjorde inventering i somras märkte vi att många av lönnarna helt enkelt hade dött, de hade inga löv. Vi har sett att träden mått dåligt redan tidigare år, men den extrema torkan i somras verkar ha blivit droppen, säger Britt-Marie Alvem, trädspecialist på trafikkontoret.

Totalt 83 sjuka eller döda lönnar kommer att tas ned mellan Råckstarondellen och Ulvsundaplan. Karta: Trafikkontoret

Det rör sig om 36 träd på Bergslagsvägen och 47 träd på Drottningholmsvägen. Läget är så allvarligt att det finns risk att träden ska välta eller tappa grenar ner på vägbanan och gång- och cykelbanan. Därför inleder man redan på måndag arbeten med att ta ned de döda träden. Och medan fällning pågår måste en körbana och en gång- och cykelbana stängas av, enligt Trafikkontoret.

– Vi är medvetna om att det här ställer till problem för folk, men jag hoppas att man förstår att situationen är akut, säger Britt-Marie Alvem.

När de gamla träden är borta kommer friska exemplar att planteras i nya växtbäddar som fylls med en blandning av biokol och makadam som ska hålla vatten och näring bättre. Det kommer även att leda till förbättrad syresättningen av marken så att träden växer bättre.

Arbetet beräknas pågå etappvis fram till december 2019.