Småfiskarna har det jobbigt när vattentemperaturen stiger. Foto: Åsa Sommarström

Döda småfiskar – kan bero på hettan

Badare i norrort har uppmärksammat döda småfiskar i badvattnet. Inget ovanligt för 60 år sedan, men idag är det desto mer sällsynt. Fortsätter vi få så här heta somrar kan dock problemet återkomma, det säger Mikael Svensson på Artdatabanken vid SLU.

  • Publicerad 07:34, 4 aug 2018

Är du en av de som sett döda fiskar flyta vid vattenytan? Då är du inte ensam.

Mikael Svensson, konsulent på artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitetet, SLU,  berättar att han de senaste tio dagarna fått in flera observationer från olika delar av landet. 

Ibland kan det handla om Storspigg, en fisk som naturligt dör efter att den lekt. Men det kan i vissa fall handla om värmen.

– Det blir en faktisk syrebrist för att vattnet blir så varmt. Fiskarna blir stressade, ämnesomsättningen går upp och de vill förbruka mer syre än vad som finns, säger Mikael Svensson.

Växtrika sjöar värst

Speciellt jobbigt blir det i vatten med mycket växtlighet. Växterna tillverkar förvisso syre under dagen i och med sin fotosyntes, men under natten förbrukar de ännu mer när de växer.

Mycket av växtligheten bryts dessutom ner i det kalla bottenskiktet, där fisken kanske egentligen hade trivts bättre än i det varma ytvattnet. Men i och med nedbrytningen av växtlighet blir det i princip helt syrefritt där nere.

Det kan alltså bli problem för fisken att hitta en miljö där både syre och kyla finns, nu när vattentemperaturen är så hög.

– Olika fiskarter är olika anpassade till varmvatten. Kallvattensarter har en ämnesomsättning som är anpassade till att det inte ska bli mer än 12-15 grader. Aborre och Mört klarar en 25-30 grader. Men det blir jobbigt för dem.

Går det att göra något?

– Sluta flyga till Mallorca. Nä, men det är inte mycket man kan göra. Det vi ser i år med det här varma vädret är inte det som är klimatförändringen, men det är en händelse som passar in i modellen.

Det är helt enkelt bara att hoppas att den fisk som nu kämpar med vattentemperaturen antingen orkar ta sig till svalare partier inte för nära den syrelösa bottnen, eller klarar av att leva i sin miljö till dess att temperaturen sjunker igen.

Reningsverken väldigt viktiga

Mikael Svensson poängterar vikten av att ytterligare minska utsläppen av organiska material som gynnar sjöarnas växtlighet. Men menar också att det trots allt blivit bättre med åren, säger Mikael Svensson.

– Innan vi hade reningsverken, på 60-talet, var det vanligt att se död fisk i sjöarna, säger han. Men med en långsiktig klimatförändring med många sådana här somrar kommer vi se mer sånt här. 

Brobor önskade fler gungor – fick hel gungpark

Surfgunga, kompisgunga och en karusellgunga. Broborna önskade gungor. Fick en hel gungpark.fredag 5/8 14:09