Diskriminering. Enligt föräldern har barnet diskriminerats av skolan genom att barnet inte ges full undervisning. Foto: Mostphotos

DO utreder om elev diskriminerats av Haningeskola

En förälder anmälde diskriminering mot sitt barn till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu beslutat att utreda ärendet.

  • Publicerad 06:15, 28 apr 2022

Enligt anmälan ska eleven, som lider av funktionsnedsättningar, ha blivit nekad undervisning på sin skola i Haninge kommun.

”Han har fått utlåtanden om att han är normalbegåvad men behöver extra stöd med det sociala. Skolan anser att han ej behöver detta och anser att det är okej att han blir nekad undervisning”, skriver anmälaren.

För nuvarande går eleven halva dagar och anmälaren menar att skolan inte försöker hjälpa eleven att klara hela dagar.