Clas Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen, till vänster. Foto: Diskrimineringsombudsmannen/Claudio Britos

DO om Hemköps portning: Aldrig utrett liknande

Hemköp i Milsten har valt att porta alla ungdomar under skoltid efter en stökig tid i butiken. Men får en butiksägare porta en hel åldersgrupp? Vi frågade Diskrimineringsombudsmannen.

  • Publicerad 17:07, 21 jan 2019

Sedan ett par veckor tillbaka får inte ungdomar komma in i Hemköpbutiken i Milsten under skoltid. Butiksägaren beslutade att porta alla ungdomar efter att butikspersonalen under en längre tid upplevt problem med skolungdomar som stökar, förstör och stjäl varor.

Matbutik portar alla ungdomar under skoltid

Enligt diskrimineringslagen får inte företag diskriminera personer på grund av deras ålder. Det kan röra bland annat företagets kunder och anställda. Men det är oklart vad lagen har att säga om Hemköps val att porta alla ungdomar.

– Vi brukar inte uttala oss om enskilda ärenden som vi inte har prövat. Men jag kan säga att vi aldrig har utrett en sådan situation tidigare, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Finns undantag

Grundregeln i lagen är att generell särbehandling på grund av ålder är förbjudet. Det finns dock ett allmänt undantag som Hemköp skulle kunna hävda i det här fallet.

– Man får särbehandla om det finns ett berättigat syfte och det medel som används för att nå syftet anses vara lämpligt och nödvändigt, säger Clas Lundstedt.