DO tycker att kommunens riktlinjer kring trakasserier och replissarier måste förtydligas.  Foto: Maria Lilja

DO ger kommunen kritik

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kritiserar kommunens dokument som ska motverka trakasserier och replissarier på stadshuset. Nu behöver stadens riktlinjer och rutiner förtydligas. 

  • Publicerad 07:40, 31 maj 2018

DO har tagit sig an att granska de riktlinjer och rutiner som finns för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och replissarier på arbetsplasten, hos flera av landets kommuner.

Sundbyberg stad är en av dem, och DO slår nu ner på ett antal punkter.

Dels så tycker DO att kommunen inte tydligt nog skrivit ut i sina handlingar att beteenden som diskriminerar de som jobbar på stadshuset, inte är acceptabla.

DO menar också att det i rutinerna för hur man hanterar ärenden som rör trakasserier och sexuella trakasserier även måste förtydligas att dessa rutiner även gäller om en person utsatts för replissarier på jobbet.

Replissarier kan till exempel vara att man blir hotad eller kränkt, men även att man blir straffad genom till exempel försämrade arbetsförhållanden eller orimlig arbetsbelastning efter att ha anmält sin arbetsgivare för diskriminering.