Djurskyddshandläggare: Akutfall läggs på hög

Nästa år ska länsstyrelse ta över flera av polisens djurskyddsärenden. Men arbetsbelastningen Stockholms djurskyddshandläggare är redan stenhård och akuta fall staplas på hög. VARNING för mycket obehagliga bilder.

  • Publicerad 14:13, 31 maj 2017

I fjol landade 1376 anmälningar om misstänkt vanvård på länsstyrelsens bord. Spektrat är brett och omfattar allt från folk som är osams till grova fall av djurplågeri.

– Det kommer in ganska mycket anmälningar i Stockholm. Vi skulle behöva vara fler för att täcka in alla arbetsområden, anmälningarna är bara en del av det vi gör, säger djurskyddshandläggaren Linda Malmgren.

Hittills i år har länsstyrelsen omhändertagit ett 70-tal djur i Stockholms län.

Utslaget på heltidstjänster jobbar drygt 15 personer med djurskyddet i Stockholms län. Resvägarna är långa.

Djur riskerar att dö

– Vi tvingas prioritera om vissa typer av ärenden. Det vi åker på är djur som är utan mat och vatten; djur som behöver veterinärvård; och vanvårdsfall där vi misstänker att det är riktigt allvarligt, säger Linda Malmgren.

Mycket sköts från skrivbordet. Arbetsbelastningen är så hög att även akuta ärenden läggs på hög.

– Det händer att vi dröjer för länge med att åka ut på grund av att vi inte har tillräckligt med handläggare. Djur riskerar att dö, säger hon.

Djurskyddshandläggarna möts ofta av misärer, psykiskt sjuka människor som tappat greppet.

Nästa år kan arbetsbelastningen bli ännu tyngre. Regeringen vill att länsstyrelsen som idag ansvarar för den direkta djurskyddstillsynen och fattar beslut om omhändertaganden, samt om djurens vidare öden, även ska ta över hanteringen av omhändertagna djur. En uppgift som idag sköts av polisen.

Mer resurser behövs

I så fall kommer länsstyrelsen även att verkställa sina egna beslut om omhändertagande, transportera och stalla upp djuren, samt hantera processen kring försäljning alternativt avlivning. Även ansvaret för lagen om tillsyn av hundar och katter förslås flyttas till länsstyrelsen. Ett lagförslag är på gång och det formella politiska beslutet väntas i höst.

För att utdöma djurförbud krävs fällande dom. De flesta frias och kan fortsätta plåga djur.

– Vi går redan på knäna. Jag är rädd för att man kastar över arbetsuppgifter på oss utan att vi får de resurser vi behöver, säger Linda Malmgren.

Länsstyrelsen kommer att få pengar till nyanställningar. Men djurskyddsorganisationer, däribland Djurens Rätt, menar att den föreslagna finansieringen är otillräcklig.

”Vanvårdade djur står inte så högt på polisens prioriteringslista.”

Djurens Rätt är även kritisk till att länsstyrelsen ska verkställa sina egna beslut och varnar för en jävsliknande situation som kan leda till att färre vanvårdade djur omhändertas.

Få djurplågare fälls – nu krävs hårdare tag

Stockholm har sedan 2011 särskilda djurpoliser som arbetar tätt tillsammans med länsstyrelsen. Nu riskerar gruppen nedläggning.

Speciella poliser minskar djurens lidande

– Det är viktigt att Djurpolisen får vara kvar. Innan var våra ärenden ofta lågprioriterade. Tack vare samarbetet med Djurpolisen gör vi snabbare insatser vilket har minskat djurens lidande, säger Linda Malmgren.

En katt dog nyligen för att djurskyddshandläggarna inte hann ut i tid. De är för få.

Även om länsstyrelsen tar över omhändertagandet av djur kommer man att behöva polisens hjälp, inte minst av säkerhetsskäl.

I dag är djurpolisen bara ett telefonsamtal bort. Framöver kommer djurskyddshandläggarna att vara utlämnade åt ”vanliga” poliser.

– Risken är stor att det kommer att ta längre tid att få med polisen ut på akuta ärenden. Vanvårdade djur står inte så högt på polisens prioriteringslista, säger Linda Malmgren.

Fakta

Djurskyddet 2016 i siffror

23 djurskyddshandläggare och 3 veterinärer (15,3 årsarbetstider) arbetar hel- eller deltid med djurskyddet i Stockholms län.

Förra året inkom 1376 anmälningar om misstänkt vanvård.

Vid 222 tillfällen begärde länsstyrelsen hjälp av polisen, så kallade handräckningar, vid djurskyddskontroller.

I länet fanns 4338 registrerade djurhållare, privatpersoner med sällskapsdjur borträknade.

Länsstyrelsen gjorde 500 djurskyddskontroller.

Totalt omhändertogs 157 djur.

47 förelägganden gjordes mot djurägare.

I 42 fall bedömde länsstyrelsen att ett brott begåtts och gjorde åtalsanmälningar.

 

Källa: lansstyrelsen
Visa merVisa mindre

Fakta

Kan besluta om djurförbud

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet, både planerade kontroller och besök utan förvarning efter anmälningar om missförhållanden.

Om ett djur far illa kan länsstyrelsen fatta beslut om att det ska omhändertas.

Även beslut om vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas, överlåtas eller avlivas fattas av länsstyrelsen.

Om en person har dömts för djurplågeri eller vid upprepade tillfällen visat sig olämplig att ha hand om djur kan länsstyrelsen även fatta beslut om djurförbud.

Källa: lansstyrelsen.se
Visa merVisa mindre