Förbud. Kvinnan misstänks bedriva olaglig verksamhet. Det är inte samma valpar på bilden. Foto: Mostphotos

Djurägare misstänks för insmuggling av valpar

En kvinna i Vallentuna uppmanas att omedelbart upphöra med sin försäljning av valpar. Anledningen är att hon sålt valpar från en annan persons uppfödning. Om hon överträder beslutet kan hon förbjudas ha hand om djur.

  • Publicerad 17:13, 29 jan 2019

För att sälja fler än två valpar från en annan persons uppfödning krävs tillstånd. Men kvinnan i Vallentuna har sålt flera valpar än så, och nu misstänker Länsstyrelsen att det rör sig om insmugglade valpar från utlandet.

När Länsstyrelsen gjorde ett hembesök hos kvinnan i höstas fanns två vuxna hundar i hemmet samt tre valpar, varav den ena valpen var den vuxna tikens. De andra två valparna uppgav kvinnan var från en vän, men hon ville inte uppge namnet på vännen.

Kvinnan ska ha sålt valpar tillsammans med en man. Hon frågade Länsstyrelsen varför hon inte fick tillstånd att sälja fler valpar, som då svarade att anledningen är att hon inte lämnat uppgifter om var valparna kommer ifrån, namn och identitet på tikarna som fött dem samt kontaktuppgifter till deras ägare. Den tik som fanns i kvinnans hem kunde nämligen omöjligt ha fött 120 valpar på drygt ett år.

Olaglig verksamhet

Länsstyrelsen bedömer att kvinnans verksamhet är olaglig och att man inte kan utesluta att det handlar om smuggling. Trots detta har hon fortsatt bedriva försäljning av valpar.

Därför anser Länsstyrelsen att kvinnan omedelbart upphör med försäljning av valpar från annans uppfödning. Om hon inte följer beslutet kan Länsstyrelsen pröva frågan om omhändertagande av djur och om förbud att ha hand om djur. Kvinnan ska även att betala vite på 15 000 kronor per valp varje gång hon överträder beslutet.