DJ-bås. Stadsbyggnadskontoret menar att restaurangverksamhet med musik på träterrassen är olämpligt i ett område där människor söker sig för avkoppling. Foto: Olle Anrell

Dj-bås och bar byggdes utan lov

Det har byggts en bar, dj-bås och plank utan bygglov vid Eden på Smedsudden. Tjänstemännen vill inte ge bygglov i efterhand då området är ämnat för idrott och friluftsliv i första hand.

  • Publicerad 15:05, 23 sep 2022

Det är väl rika bra att det gås igenom

I somras öppnade krogen Eden i det gamla huset Annexet vid Smedsudden.

Förutom att huset renoverades byggdes även ett större trädäck västerut mot badet.

Trädäcket behövdes det inget bygglov för, men när stadsbyggnadskontorets tjänstemän besökte platsen i juni upptäckte de att det hade byggts plank, dj-bås och en bar på däcket.

– Vi gjorde ett platsbesök och kunde konstatera att man inte riktigt följt det man hade lov för, säger Isak Karlsson, handläggare vid stadsbyggnadskontoret.

Eftersom baren och båset räknas som byggnader kräver de bygglov enligt staden, vilket alltså inte fanns. Edens ledning har skickat in en bygglovsansökan i efterhand, men stadsbyggnadskontoret yrkar på att ansökan ska få avslag.

Musik stör avkoppling

Tjänstemännen menar att det allmänna intresset om att värna rekreation och friluftsliv väger tyngre än det enskilda intresset av att bedriva verksamhet på platsen. Restaurang med musik på träterrassen är enligt utlåtandet olämpligt i ett område där människor söker sig för avkoppling.

– Detaljplanen reglerar att den här delen av Smedsudden är till för frilufts- och idrottsändamål. En mindre inrättning för servering, till exempel en glasskiosk, är mer förenligt med detaljplanens syfte, säger Isak Karlsson.

Nattlivsprofilen Jakob Grandin har tillsammans med sitt team skrivit på ett tio år långt hyresavtal med staden om att få bedriva verksamhet i Annexet och området omkring.

Han vill inte kommentera bygglovsärendet förrän politikerna i stadsbyggnadsnämnden tagit ett beslut den 29 september.

– Vi tar det då så kan jag kommentera ett beslut i stället, men det är rätt småskaliga bitar det handlar om så vi har inte ansett att det krävs bygglov.

Enligt Jakob Grandin handlar det främst om att takdelarna på båset och baren gör att staden kräver bygglov. Taklösningar kan enligt honom ses över om det behövs för att baren och båset ska kunna stå kvar på trädäcket.

– Men det är väl lika bra att det gås igenom så att nämnden får ta ett beslut.