Distans med balans. Eleverna får varva dagar med fjärrundervisning och fysisk närvaro i skolan för att inte bara bli sittande hemma. – För de flesta elever är undervisning i skolan bäst, säger utbildningschef Susanna Falk. Foto: Arkivbild

Distansundervisningen har börjat i Vallentunas högstadieskolor

I måndags började vårterminen och på fem skolor i Vallentuna blev det med distansundervisning även på högstadiet. – Ingen skola är helt tom på elever i högstadiet. Men vi har minskat antalet klasser som är på plats samtidigt, säger utbildningschef Susanna Falk.

  • Publicerad 11:52, 18 jan 2021

I fredags gav regeringen klartecken till fjärrundervisning även i grundskolan och till skolstarten fattades beslut om samma sak i Vallentuna.

Rektor på respektive skola tillsammans med lärarna tar ställning till om fjärrundervisning behövs.

– Det är framför allt trängseln som beaktas, säger Susanna Falk.

– Om det är trångt att ta sig till och från skolan och om det kan uppstå trängsel i korridorerna eller klassrummen. Utifrån varje enskild skolas förutsättningar att undvika trängsel gör man anpassningar.

Sedan i måndags sker fjärrundervisning på Karbyskolan, Bällstaberg, Lovisedal, Haga och Karlslund.

På Karbyskolan i Kårsta beror det på att många av eleverna reser dit med kollektivtrafiken. På de övriga skolorna införs fjärrundervisningen för att glesa ut i skolbyggnaden.

Men ingen behöver följa lektionerna enbart på distans.

– Det blir generellt en blandning av undervisning på plats och fjärrundervisning som utgår från schemalagd undervisning.

Skolklasserna får turas om med att komma till skolan och att jobba hemifrån.

– En viss dag i veckan är du på plats, en viss dag hemma. Så ingen skola är helt tom på elever i högstadiet, vi har bara minskat antalet klasser på plats samtidigt.

Men även de dagar som lektionerna ges digitalt har eleverna rätt till skolmat. De som vill får komma och hämta lunch i låda.

– Men man äter den hemma. Annars får vi trängsel i matsalen.

Beslutet om fjärrundervisning gäller till och med den 24 februari.