Dieselutsläpp förpestar luften i husen

Hundratals liter diesel kan ha läckt ut och förorenat avloppet kring Kontoristvägen i Hökarängen. Flera husägare klagar över stark kemisk lukt i inomhusluften. – Man vill inte vara inne med barnet, säger Mikaela Lundell.

  • Publicerad 16:59, 8 feb 2017

I helgen reagerade flera villaägare i området vid Kontoristvägen på en stark kemisk lukt i sina hus.

– Det luktar som på en bensinstation. Jag har själv inga kemikalier hemma så jag undrade vad i hela friden det var, berättar Jan Brunlöf som nu är extra noga med att vädra.

– Den här lukten kan inte vara hälsosam, konstaterar han.

Undviker att vara inomhus

Mikaela Lundell bor inneboende i ett annat hus på gatan med sin sexmånaders dotter Bibbi. Hon är orolig att barnet kan ta skada.

– Känslan är att det inte är så bra för barnet när det luktar lösningsmedel, säger hon.

Hon säger att lukten dämpas om man spolar i kranarna med varmt vatten – men att den snart kommer tillbaka igen. Därför undviker hon att vara inomhus när hon kan.

– Man vill gärna veta vad det är.

Läckage av diesel

Ronny Enmark, intendent på miljöförvaltningens avdelning för hälsoskydd, har svaret.

– Hypotesen är att det runnit ut diesel via någon avloppsledning. Det är en kraftig lukt i avloppssystemet, och det har konstaterats lukt i vissa av de här villorna. Stockholm vatten har gjort akutåtgärder och spolat ledningarna. Därefter måste det tas prover för att se om diesel har runnit ut i marken.

Läckaget kommer enligt miljöförvaltningen från en tank som upptäcktes i fredags, när gamla brandrester grävdes bort på en tomt på Kontoristvägen där det brann i fjol. När ett saneringsföretag skulle tömma tanken ska de ha upptäckt att diesel redan läckt ut.

– Saneringsfirman uppskattar det till 100-150 liter. Men det får man nog ta som ett minimimått, säger Ronny Enmark.
Är det hälsovådligt?
– Svårt att svara på, det beror på hur mycket det luktar, om man har någon ventilation över huvud taget.

Ronny Enmark har de senaste dagarna fått samtal från ett flertal oroliga villaägare.

– De är väldigt upprörda, känner sig störda av lukten. Vissa klagar över att de fått besvär och retningar i halsen, säger han.

Kolla vattenlåsen

Drabbade villaägare uppmanas att kolla vattenlåsen så att de inte är uttorkade och se över sina anslutningar av avloppsstammen för att minimera lukten inomhus.

– Om anslutningen till avloppsstammarna är tät ska det inte alls komma upp lukt från avloppet, säger Ronny Enmark.

Kan vara miljöbrott

Miljöförvaltningen prioriterar att få bort lukten och undersöka om det finns diesel i marken. Först därefter kommer man utreda om någon ska ställas till svars för läckaget.

– Om det är uppenbart att någon har slarvat kan det vara brottsligt. I så fall gör vi en anmälan till polisen. Men i dagsläget koncentrerar vi oss på att undanröja den akuta störningen, säger Ronny Enmark.

Mitt i har sökt företaget som gräver på tomten.

 

Fakta

Kan ge yrsel och illamående

Inandning av dieselångor i hög koncentration kan enligt Giftinformationscentralen påverka allmäntillståndet och ge symtom som huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar.

 

Källa: Giftinformationscentralen