Antalet nya dieselbilar har minskat dramatiskt sedan införandet av det nya skattesystemet. Foto: Mostphotos

Dieselbilen fortsätter att rasa i Stockholm

Antalet nyregistrerade dieselbilar fortsätter att minska i Stockholms län. Det visar färska siffror från bilbranschen. Miljözoner i Stockholm, men främst det nya skattesystemet ”Bonus malus” ligger bakom fallet.

  • Publicerad 04:47, 6 sep 2018

I juni i år nyregistrerades nästan 8 000 dieseldrivna personbilar i Stockholms län. Månaden senare var samma siffror nere på rekordlåga nivåer och bara drygt 1 000 dieselbilar nyregistrerades i juli.

En minskning av nyregistrerade bilat i just högsommarens juli hör till vanligheterna, men i år var fallet extra stort. Det visar nya siffror från branschorganisationen Bil Sweden.

Anledningen kan härledas till förberedelserna av miljözoner i Stockholms stad, där dieselbilarna planeras att omfattas av hårdast regler.

Men också som en direkt reaktion på det nya skattesystemet för miljöbilar som började gälla 1 juli.

Systemet ger bonus på nya bilar med låga koldioxidutsläpp, men avgiftsbestraffar nybilar med höga utsläpp, därav namnet Bonus malus. Även här bestraffas dieseldrivna fordon hårdare med två extra tilläggsavgifter.

10 000 färre nya dieselbilar

Effekterna av det nya systemet syns tydligt. De nästan 8 000 nyregistrerade dieselbilarna från juni var en ökning med fler än 1 000 bilar jämfört med juni 2017.

Efter införandet 1 juli har knappt 4 000 dieselbilar nyregistrerats fram till sista augusti. Under samma period förra året registrerades över 8 000 dieselbilar.

Totalt i år har drygt 34 000 dieselbilar nyregistrerats i Stockholms län. I fjol var siffran 44 000 vid augustis slut.

Effekterna av det nya systemet syns också på köpen av de bilar som omfattades av den tidigare supermiljöbilspremien.

Månaderna innan Bonus malus införande passade över 3 000 Stockholmare på att utnyttja det tidigare systemet. En ökning med 78 procent jämfört med samma period i fjol.

Fakta

Bonus malus – så funkar det

Den 1 juli 2018 ersattes supermiljöbilspremien av en bonus för bilar med mycket låga utsläpp av koldioxid.

För bilar med noll-utsläpp är den högsta bonusen 60 000 kronor. Därefter ges bonus i fallande skala beroende på mängden utsläpp.

På andra sidan – malus – läggs en förhöjd fordonsskatt på nya bilar med höga nivåer av utsläpp. Detta görs de tre först åren från det att fordonet tas i trafik.

Vilka bilar omfattas av Bonus malus?

Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs. Fordonsskatten förblir oförändrad för de bilar som rullar på vägarna redan i dag.

Med nya menas fordon som tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare. Fordonet får inte ha varit påställt tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands.

Hur beräknas bonus?

– För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 833 kronor för varje gram koldioxid som bilen släpper ut enligt vägtrafikregistret.

– Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris.

– Andra regler gäller för bilar som köps som företagsbilar.

Hur beräknas malus?

– För ett koldioxidutsläpp över 95 gram och upp till och med 140 gram är straffbeloppet – per år – 82 kronor per gram. För utsläpp över 140 gram är beloppet 107 kronor per gram.

– Ett grundbelopp på 360 kronor per år tillkommer alltid. För ett bensindrivet fordon består fordonsskatten av koldioxidbeloppet och grundbeloppet.

– För dieseldrivna fordon tillkommer även ett miljötillägg på 250 kronor samt ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid multipliceras med värdet 13,52.

– Samma förutsättningar gäller för elhybrider. Du utgår då från förbränningsmotorns drivmedel, vanligtvis bensin.

Vad gör man för att få bonus?

– För att en bonus ska kunna betalas ut måste fordonsägaren lämna in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av bilen. När en bil – som omfattas – ställs på första gången kommer Transportstyrelsen att skicka information och en blankett för försäkran till fordonsägaren.

– Företag behöver försäkra att de inte har fått något annat statligt eller kommunalt stöd i samband med köpet av bilen och att det inte finns några andra hinder för utbetalning av bonus.

– Om försäkran inte kommer in inom sex månader från köpet, kommer någon bonus inte att betalas ut.

Vad är syftet med systemet?

– Att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.

– Systemet väntas bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan.

Källa: Transportstyrelsen
Visa merVisa mindre