Detta kan avgöra om Mårtensberg rivs eller inte

Beslutet om ödet för Mårtensbergs förskola i Vendelsö dröjer. Skolbyggnaden är Haninges äldsta och politikerna ska fatta beslutet om den ska rivas eller inte. – Byggnaden har ganska långa anor, säger kommunalråd Meeri Wasberg (S).

  • Publicerad 17:02, 20 sep 2020

Haninges lokalförsörjningschef vill att byggnaden rivs och tjänstemännens underlag beräknas bli klart under hösten.

Först därefter väntas grund- och förskolenämnden och kommunen fatta beslut om byggnaden ska rivas eller inte.

Renovering kan kosta 30 miljoner

Kalkylen Haninge kommun fått på en renovering ligger på 20-30 miljoner kronor, har lokalförsörjningschefen sagt till Mitt i.

95 barn gick på den 125 år gamla förskolan innan den stängde. Skolnämndens ordförande Tobias Hammarberg (L) vill få klart för sig vilket behov kommunen har innan han svarar på vad han vill göra.

Även kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) vill avvakta underlagen.

”Många nog öppna för att använda den”

– Om det är ekonomiskt försvarbart är nog många inom politiken öppna för att renovera och använda byggnaden. Men jag tror många har svårt för att renovera för några större belopp utan att byggnaden används, säger hon.

Området är detaljplanerat för en skolfastighet.

Fakta

Nykterhetsavdelning bildades på skolan för 120 år sedan

Mårtenbergsskolan byggdes 1895 i Vendelsömalm som småskola och folkskola.

Lärarbostaden fanns på andra våningen på skolan.

En första tillbyggnad till skolan gjordes 1958 och under 1960-talet byggdes två paviljonger.

Mellan 1960 fram till mitten av 90-talet var Mårtensberg en lågstadieskola.

Särskola bedrevs därefter på skolan in på 2000-talet, då det blev förskola.

I slutet på 1990-talet revs paviljongerna på grund av mögelskador.

Källa: "En skola i varje socken" (Olle Flodby) och Bengt Hedström (Haninge hembygdsgille)
Visa merVisa mindre