llustrationen visar en vision för den planerade innergården i norra delen. Foto: Illustration: SandellSandberg

Detaljplanen för Apelvägen skickas tillbaka

Apelvägens framtid avgjordes inte på senaste fullmäktige. I stället skickades planen tillbaka med stöd av en minoritet.

  • Publicerad 09:51, 24 nov 2020

I september fick Socialdemokraterna stöd i kommunstyrelsen för sitt förslag att sänka husen mot Tyresövägen och med den förändringen rösta igenom detaljplanen.

Förra veckan var det dags för kommunfullmäktige att ta ställning. S gick in med samma förslag, men ändrade sig under mötet och fick i stället stöd för en återremiss.

– Under mötet fick vi beskedet av partier att det inte längre fanns ett stöd för planen. När man säger nej så ska man också veta vad man säger nej till, det är inte utrett, säger Anita Mattsson (S).

Apelvägen upp för beslut – S vill sänka hus en våning

Detaljplanen skickas tillbaka för att "utreda konsekvenserna såsom ekonomi, avtal som kommun har ingått, påverkan på kommunens bostadsförsörjning för det fall detaljplanen inte antas". Inom tre månader ska det ha landat i ett förslag till beslut.

Splittrar styret

Frågan splittrar styret – S, L och MP. Återremissen fick stöd av C och V. Fullmäktige har 51 ledamöter och 21 röstade för, vilket räcker för en minoritetsåterremiss.

– Jag ser inte i dag att det finns några chanser att få igenom planen, säger Mattsson.

S förslag om Apelvägen vann med minsta möjliga marginal

Liberalerna la fram ett annat förslag till återremiss och ville "starta om från början med ett eller flera helt nya planuppdrag, följt av en tidig medborgardialog".

Det förslaget beslutade Anders Linder (S), ordförande i fullmäktige, att inte ta upp för röstning.

– Det ingår inte i fullmäktiges uppgift att ge sådana uppdrag. Det stämmer inte överens med lagstiftningen kring hur saker och ting ska behandlas, säger han.

På torsdag ska Apelvägens framtid avgöras

Detta har hänt i år

September 2020: Kommunstyrelsen säger med knapp mariginal ja till detaljplanen med ändringen att husen längs med Tyresövägen sänks en våning.

Maj 2020: Mark- och miljööverdomstolen upphäver fullmäktiges beslut från 2018 att anta detaljplanen.