Möjlig utformning. Ett illustrationsförslag av Bo Aktivts hus. Foto: Kanozi Arkitekter

Detaljplanen för Apelvägen skickas tillbaka – igen

Frågan om Apelvägens framtid avgjordes inte under torsdagens fullmäktigemöte. I stället fick Moderaterna gehör för sitt förslag att skicka tillbaka planen.

  • Publicerad 12:30, 26 mar 2021

De politiska turerna kring detaljplanen för Apelvägen i Tyresö Strand fortsätter.

I november skickades detaljplanen tillbaka till förvaltningen av en oenig kommunfullmäktige för att bland annat utreda vad det skulle få för ekonomiska konsekvenser om planen röstas ner.

Under gårdagen stod Apelvägen återigen på kommunfullmäktiges agenda. Till mötet hade förvaltningen svarat på frågorna.

Vänsterpartiet la under mötet förslaget att klubba igenom hela planen. Liberalerna yrkade nej till hela planen för att börja om med hela planprocessen.

Moderaterna la i sin tur förslaget att i stället skicka tillbaka detaljplanen till förvaltningen.

– Vi kan antingen besluta att vi tillstyrker hela planen i dag med det underlag vi har, att vi avslår den eller återremitterar den. Det är de förslag vi har till beslut, sa Anders Linder (S), kommunfullmäktiges ordförande under mötet.

43 röstade för

Moderaternas förslag fick stöd av en majoritet. 43 ledamöter röstade för en återremiss och 8 röstade emot.

Anki Svensson (M) fick tidigare i år stöd för sitt så kallade ledamotsinitiativ i kommunstyrelsen, som Mitt i Tyresö skrev om då. Partiet vill dela detaljplanen och bara gå vidare med Bo Aktivts del. Det var mot bakgrund av det som partiet nu yrkade på återremiss.

– Jag yrkar på återremiss för att bereda en delning av detaljplanen för Apelvägen så att den delen av detaljplanen som rör Bo Aktivt 55-plussboende kan antas av fullmäktige, sa Anki Svensson (M) under mötet.

S gav stöd

Bo Aktivt står för de cirka 50 bostadsrätterna i hus med inglasad vinterträdgård. Socialdemokraterna var ett av partierna som ställde sig bakom hennes förslag.

– Vi bifaller Anki Svenssons förslag till återremiss och tycker att det i grund och botten är bra att alla förslag är ordentligt utredda och beredda, sa Martin Nilsson (S) under mötet.

Han poängterade dock:

– För oss Socialdemokrater är det så i grunden att vi fortfarande tycker att det är bra att planen genomförs.

Upphävdes av domstol

2018 röstade kommunfullmäktige igenom hela detaljplanen med Bo Aktivts hus och Wallenstams cirka 170 lägenheter.

Beslutet upphävdes senare i domstol, som Mitt i Tyresö tidigare har skrivit om, och därför måste politikerna i Tyresö ta ställning igen.

På torsdag ska Apelvägens framtid avgöras

Detta har hänt

Januari 2021: M får stöd för sitt initiativ att utreda en delad detaljplan för Apelvägen.

November 2020: Kommunfullmäktige skickar tillbaka planen med stöd av minoritet för att utreda bland annat ekonomiska konsekvenser ifall planen röstas ner.

September 2020: Kommunstyrelsen säger med knapp mariginal ja till detaljplanen med ändringen att husen längs med Tyresövägen sänks en våning.

Maj 2020: Mark- och miljööverdomstolen upphäver fullmäktiges beslut från 2018 att anta detaljplanen.

Visa merVisa mindre