Detaljplan klubbad för omstridda hus

Stadsbyggnadsnämnden har nu godkänt detaljplanen för två nya bostadshus i Västertorp.

  • Publicerad 07:40, 1 okt 2020

Husen ska byggas i korsningen Störtloppsvägen-Vasaloppsvägen. De blir fyra våningar höga och ska totalt rymma 50 hyresrätter. Fasaderna får beigegrått tegel.

Arkitekturen är gjord för att passa in i miljön. Ändå har många Västertorpsbor motsatt sig planerna. Ökad insyn, mer skugga och risk för mer trafik hör till invändningarna, liksom kritik mot att träd och grönska försvinner.

Men behovet av nya bostäder nära kollektivtrafik väger tyngre, anser stadsbyggnadsnämnden som klubbade detaljplanen vid sitt första höstmöte.

Skiss. De planerade husen (till vänster) har anpassats för att passa in bland de nuvarande. Foto: Joliark