Fakta

Detta är Hermanstorp

Vad är Hermanstorp? Hermanstorp ligger två kilometer nordväst om centrala Handen och nära nya Vega station. Hermanstorp består av drygt 100 fastigheter, både med enklare fritidshus och villor för permanentboende.

Hur har det sett ut här tidigare? Hermanstorp finns omnämnt i källor från tidigt 1700-tal. Området utvecklades efter att jordbrukstomter började avstyckas under slutet av 1940-talet, och byggdes ut med enkel bebyggelse av sportstugekaraktär.

Varför namnet Hermanstorp? Avstyckningen skedde från Hermanstorp som förr var en mindre jordbruksgård. Delar av gårdsbebyggelsen finns i dag kvar i de södra delarna av området.

Hur ser det ut i dag? De senaste 20 åren har en stor del av de ursprungliga fritidshusen ersatts med villabebyggelse, och Hermanstorp är i dag ett relativt centralt beläget villaområde.

Visa merVisa mindre

Detaljplan klar i norra Haninge efter tio år: ”Oacceptabelt”

Från fritidshusområde till riktiga villakvarter. Ett ovanligt segdraget detaljplanearbete i norra Haninge har till slut lett fram till en detaljplan för de omkring 100 fastighetsägarna i området. Men förskolan lyfts ut ur planen. – Helt oacceptabelt, säger Sven Gustafsson (M).

  • Publicerad 05:00, 11 dec 2019

Hermanstorp är ett gammal fritidshusområde i norra Haninge som nu, efter ett tio år långt detaljplanearbete, ska få kommunalt vatten och avlopp och upprustade vägar.

Förtätningen av bostäder sker dock utan den planerade förskolan, som i ett sent skede har tagits bort ur planerna.

Detta har tagit 10 år. Det är jättemånga som väntat.

Sven Gustafsson (M)

Området Hermanstorp (bild från Haninge kommuns planbeskrivning). Enskilda, sämre avlopp i området har länge lett till näringsläckage som drabbar Drevviken.

Den då blågrönstyrda kommunstyrelsen beslutade redan hösten 2010 att en ny detaljplan skulle tas fram.

Moderaterna var tydliga på veckans kommunfullmäktige att man är väldigt kritiska till tiden det tagit, och lämnade ett särkilt yttrande om hanteringen.

Hermanstorp. Bild från Haninge kommuns planbeskrivning. Enskilda, sämre avlopp i området har länge lett till näringsläckage som drabbar Drevviken.

Hermanstorp. Bild från Haninge kommuns planbeskrivning.

– Vi anser att det är helt oacceptabelt att en boende påstår att det finns en salamander i området när naturinventeringen redan har gjorts, och att en förskola bara lyfts ut ur planen, sade Sven Gustafsson (M) från talarstolen.

– Detta har tagit 10 år. Det är jättemånga som väntat.

Sven Gustafsson (M). Foto: Susanne Diffner

Kommunalråd Tobias Hammarberg (L) höll med om att det inte ska ta 10 år innan en detaljplan blir färdig.

– Men jag är ändå väldigt glad att vi nu har en detaljplan, sade han.

Tobias Hammarberg (L). Foto: Mostphotos

Förskolan skjuts på framtiden

Kommunen ska nu börja bygga ut nya gator, vatten och avlopp.

Om två år väntas Hermanstorpsborna kunna börja söka bygglov och avstycka sina fastigheter.

Förskolan kommer att planeras i en egen detaljplaneprocess, och skjuts därför på framtiden.