Planer. Så här kan området runt Träkvista torg komma att se ut i framtiden. Foto: Skiss. ÅWL Arkitekter

Detaljplan godkänd för Träkvista torg

Efter dubbla överklaganden har besked kommit kring Träkvista torg. Mark- och miljööverdomstolen kommer inte ta upp ärendet. Det innebär att detaljplanen för Träkvista torg har vunnit laga kraft.

  • Publicerad 11:47, 18 nov 2021

I flera års tid har kommunen haft planer på att ge Träkvista torg ett rejält ansiktslyft. I de planerna finns bland annat runt 130 bostäder, äldreboende, vårdcentral och en torgmiljö med livsmedelsbutik.

Den 9 december i fjol antogs detaljplanen för området efter ett beslut av kommunfullmäktige. Men det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen. De valde dock att avslå överklagandet, men även det beslutet överklagades till nästa nivå, mark- och miljööverdomstolen.

Nu har domstolen beslutat att de inte kommer att ta upp ärendet. Därmed har detaljplanen vunnit laga kraft och kan inte längre överklagas.

– Det är en lättnad att det har gått igenom alla överprövande instanser, säger Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande.

Bostäder. I planen finns drygt 130 nya lägenheter i olika storlek. Foto: Skiss: ÅWL Arkitekter

Det är en lättnad att det har gått igenom alla överprövande instanser

Fems års byggande

Processen med torget kan därmed ta ett steg framåt. Efter beskedet kan bygglovsprövningen inledas.

– Nu är det upp till fastighetsägaren att ansöka om bygglov. När det kommer in granskar vi det. Det är nästa steg för kommunen, säger han.

Från byggstart är kommunens plan att arbete ska pågå i fem år. Men när fastighetsägaren väntas komma med bygglovsansökan vet inte Arnulf Langlet.

– Det kan ta år och det kan ta dagar. Exempelvis tog det ganska lång tid i Ekerö strand. Men jag hoppas att det går snabbare så vårdboende kan börja byggas, säger han.

Byggs. En större förändring väntar Träkvista. Så här kan området se ut om några år. Foto: Skiss: WL Arkitekter

Skolbygget i Sandudden kan försenas upp till två år

Nyheter Planprocess tas om efter domstolsbeslut Efter den upprivna detaljplanen för Sanduddens skola måste flera åtgärder göras. Sedan ska allt ut på samråd och granskning igen. "Självklart är det tråkigt att börja från början", säger Arnulf...fredag 26/11 15:36

Spretiga siffror för Ekerö i skolrankning

Nyheter Kommunen lägger lite vikt vid resultatet Bland landets bästa meritvärden för niorna i Ekerö kommun. Men betydligt sämre lärartäthet. I Lärarförbundets nya skolrankning sticker Ekerö ut i flera kategorier.fredag 26/11 8:24

Förskoleanställd häktad misstänkt för våldtäkt mot barn

Nyheter Vårdnadshavare har informerats En person misstänks för att ha utsatt barn för våldtäkt på en förskola i Ekerö kommun. Nyligen togs beslut om häktning av en person.onsdag 24/11 12:00