detaljplan ger Plats för villor

  • Publicerad 18:11, 6 jul 2014

Rönninge Nu har kommunstyrelsen i Salem klubbat den nya detaljplanen för Heliodalsområdet i sydvästra Rönninge.

Planen innebär att kommunalt VA dras in i området. 44 nya hus kan komma att byggas, Uttringevägen byggas om och man kommer att anlägga gång- och cykelbanor i området. En tomt reserveras för att i framtiden bli till exempel förskola eller gruppboende.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet den 2 oktober.