Detaljplan på gång. Vy över den planerade idrottsplatsen i Bällsta. Foto: Illustration: AIX Arkitekter

Detaljplan för Bällsta IP klar innan årsskiftet

Nu granskas synpunkterna från samrådet för den nya idrottsplatsen i Bällsta. En detaljplan för projektet kan vara klar innan årsskiftet.

  • Publicerad 13:16, 2 okt 2020

I vintras och våras pågick ett samråd om den planerade idrottsplatsen i Bällsta.

Sedan den 23 september pågår nu en granskning av synpunkterna.

Nästa steg är att ta fram en detaljplan.

– Om det går enligt tidsplan är tanken att en detaljplan ska antas innan årsskiftet, säger Isabelle Stöckel, projektledare på Stockholms stads exploateringskontor.

Under vårens samråd fick de boende och intressenter komma med synpunkter på den planerade idrottsplatsen. Staden fick in ett trettiotal synpunkter. Enligt stadsbyggnadskontoret var de boende "övervägande positiva", vilket enligt kontoret är ovanligt i sådana här sammanhang.

"Saknas idrottsplatser"

Stadsbyggnadskontoret tolkar det som att behovet och efterfrågan på idrottsplatser är stor.

– Det här är jätteefterfrågat av många, det saknas idrottsplatser i den här delen av stan. Det är tänkt som ett nytt idrottscentrum för västerort, en friidrottshall, en friidrottsplan, en bollplan bandyplan på vintern, sedan är det några ytor för spontanidrott, säger Isabelle Stöckel.

Enligt Isabelle Stöckel har valet av markområde för idrottsplatsen inte inneburit några problem. Marken är tidigare åkermark och den del av området där en bilverkstad tidigare legat har åtgärdats.

Idrottsplatsen kommer att färdigställas i etapper. Stadsbyggnadskontoret har tidigare sagt att prognosen är att hela idrottsplatsen kan stå klar 2027.

Idrottsområde för hela Västerort

Allmänheten, skolor och föreningar från hela Västerort ska kunna utnyttja idrottsområdet.

Markområdet används i dag till snöupplag på vintern, det flyttas en bit västerut.

Närmast Bällstavägen planeras en friidrottshall, med plats för bland annat en 200-metersbana, kulkastarburar och en läktare för 1 400 personer.

Norr om hallen planeras en friidrottsplan med en 400-metersbana. Längs ena sidan planeras en läktare med tak.

På östra sidan av Bällsta allé planeras en 11-mannaplan med konstgräs, med strålkastare och läktare.

Närmast villaområdet planeras för ytor för spontanidrott och lek, liksom padel- och tennisbanor.

I förslaget finns möjlighet att sätta upp bullerplank, om det skulle behövas för att dämpa ljuden från anläggningen.

En inventering av djurlivet i omrädet visar på förekomst av fåglar. Stadens förslag är att ta fram kompenserande åtgärder för fågellivet.

Visa merVisa mindre