Kung Bore. I år fick Stockholm en riktig vinter igen. Foto: Sanna Källdén

Det tar staden med sig från årets kritik mot snöröjningen

Efter en kort, men intensiv, snörik period har isen äntligen smält bort från stadens gator. Nu ska staden se över vad de kan göra för att snöröjningen ska fungera bättre nästa vinter.

  • Publicerad 06:15, 26 feb 2021

Årets snöröjning har blev föremål för hård kritik, där många menade att cykelbanor prioriterades över stadens gångstråk. Som en nödlösning sattes, på test, isrivningsmaskiner in för att få bort snö och is från trottoarer.

– Överlag har isrivningsmaskinerna fungerat bra. Ett par problem fanns, som att de inte kan ta sig fram överallt, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Rivigt. Efter några veckors halka testade staden att riva bort isen med maskiner som denna. Det funkade, men maskinerna låter mycket och det kostar. Foto: Mimmi Epstein

Däremot ser de inte ut att bli ett stående inslag i stadens snöröjningsarsenal, eftersom maskinerna är högljudda och åtgärden dyr.

– Men nu vet vi att möjligheten finns, om samma problem skulle uppstå igen, säger Daniel Helldén.

Inför nästa vinter ska staden även se över sina avtal och upphandlingar med entreprenörer.

– Vi kan konstatera att flera av våra avtal inte tar höjd för den typ av problem som uppstod den här vintern. Längre fram får vi justera kontrakten, genom att till exempel ytterligare skärpa kriterierna för gångbanor, säger Daniel Helldén.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, vill se en rad åtgärder inför kommande vintrar. Foto: Pekka Pääkkö

Även fastighetsägare har ett ansvar i att hålla trottoarer isfria, menar Daniel Helldén, men den här vintern har inte alla skött sig. De har ansvar för den snö som faller ner från hustaken och vatten som rinner ut från stuprännor och blir till is.

– Frågan är vad för formella befogenheter staden har att gå på om de inte sköter sig. Det kommer redogöras under våren, då kan vi se om staden kan vara mer aktiv i att se till att reglerna efterlevs.

Denna vinter sjösattes även ett pilotprojekt för sopsaltning av gångbanor. Resultatet ska nu utvärderas, och förhoppningen är att tekniken kan användas nästa säsong.