Birgitta Sköld (LP), Partik Buddgård (C) och Daniel Larson (S) reagerar på vittnesmålen från hemtjänsten. Foto: Therese Andersson/Centerpertiet/Socialdemokraterna

"Det som skildras i artikeln är naturligtvis inte acceptabelt"

Lidngös politiker ut alla läger anser att kaoset i den kommunala hemtjänsten som Mitt i berättat om är oacceptabelt. Men lösningarna är olika. – Jag förutsätter nu att det snabbt går att komma till rätta med situationen, säger Brigitta Sköld (LP).

  • Publicerad 15:58, 26 mar 2021

I förra veckan berättade Mitt i Lidingö om sönderstressad personal och äldre som får vänta i timmar på den kommunala hemtjänsten.

Personal vittnar om kaos i Lidingös kommunala hemtjänst

Det har fått stadens politiker att reagera.

– Det som skildras i artikeln är naturligtvis inte acceptabelt. Nu är det fullt fokus från förvaltningen på att lösa den uppkomna situationen så att den planerade förändringen blir så bra som man har tänkt, säger den Birgitta Sköld (LP), ordförande för omsorgs- och socialnämnden som ansvarar för den kommunala hemtjänsten.

Hon känner till situationen och förutsätter att problemen ska åtgärdas snarast.

– Jag följer noga förvaltningsledningens arbete med att komma tillrätta med den uppkomna situationen och de problem det har fört med sig. Jag har bett förvaltningschefen att presentera de lösningar som de ser krävs.

"Jag vill ha lite kontakt – men de har inte tid"

Bemanningssituationen på grund av corona ser hon som en förklaring till problemen.

– Tyvärr har det påverkat sättet som ny personal introducerats. Det är olyckligt och något som det arbetas intensivt med att åtgärda.

"En ambitionssänkning"

Oppositionsrådet Daniel Larsson (S) menar dock att majoriteten bäddat för problemen, bland annat genom att dra ned på schablontiden för vårdtagarnas insatser.

– Deras beslut är helt orimligt såväl med tanke på den ökande stressen för de anställda och att restiden tas från den tid som tidigare var avsatt till besöken hos de äldre. Majoriteten visar prov på ambitionssänkning, säger han.

Enligt Larson finns pengar för att ge tillräckliga resurser till stadens äldreomsorg.

– Regeringen har satsat 7,4 miljarder på äldreomsorgen under 2021. Av dessa fick Lidingö 19,8 miljoner plus ytterligare 18,4 miljoner till ett äldreomsorgslyft, säger han.

Sköld och Larson är överens om Lidingös äldre har rätt förvänta sig god vård och personal som kommer i tid.

Enligt Daniel Larson måste dock personalen stärkas för att nå dit.

– Det är inte ok att anställda inom stadens hemtjänst, enligt vad de vittnar om i reportaget, blir sjukskrivna för utmattningssyndrom, har sömnproblem och inte har ork att göra något på sin fritid. Vem kan påstå att det är med dessa förhållanden som vi ska locka fler till att vilja arbeta inom äldreomsorgen? säger han.

Effektiviseringar eller besparingar

Även centerpartisten Patrik Buddgård (C) är kritisk.

– Vi ser det som en konsekvens av majoritetens fokus på det som de kalla effektiviseringar som vi mer ser som besparingar. Att man frös äldrepengen 2020. Det är anledningen att det är kärvt nu, säger han.