Under en morgontimme förra hösten, mellan klockan 07.30 till 8.30, räknade staden till 322 cyklister och 106 gående längs med Årstaviken. Foto: Mitt i

Det ska bli säkrare att gå och cykla vid Årstaviken

Strandstråket längs Årstaviken är väldigt populärt – men trängseln gör att det kan bli konflikter mellan cyklister, joggare och fotgängare. Nu vill staden ha bättring.

  • Publicerad 13:50, 5 nov 2019

Det har varit en riktig långbänk, hur man ska lösa problemet med att det ska vara tryggt att såväl cykla som att gå längst med Årstaviken på Södermalm.

Staden har i flera år känt till dilemmat och försökt komma till rätta med det.

Tjänstemännen har bland annat utrett om man kan låta cyklisterna åka genom järnvägstunneln under Eriksdalsgatan eller om man kan leda hojarna till Ringvägen.

Flera åtgärder

Inget av förslagen gillades, utan staden ska i stället kolla om man kan bredda stråket på vissa delsträckor, där det är som smalast.

Det vore också önskvärt att kunna separera gående och cyklister där det är möjligt. Kanske även att fixa en ny beläggning på stråket och fler bänkar eller andra platser för vistelse, som till exempel flytbryggor.

Målet är att stråkets karaktär ska vara kvar och att naturmiljön påverkas så lite som möjligt.

Stadens tjänstemän ska under 2020 lägga fram ett skarpt förslag. Sedan ska politikerna i trafiknämnden ta ställning till det.