Så kallade högstubbar. Foto: Klara B Orreteg

”Det känns som ett slagfält med döda träd”

Flera läsare har hört av sig till Mitt i för att berätta om sin oro för Görvälns naturreservat. Skövling, säger de oroliga rösterna. Naturvård, säger kommunen.

  • Publicerad 07:17, 13 maj 2018

Veckans varma väder får Görvälns naturreservat att lukta sol och värme och man kan nästan höra hur knopparna brister.

Men det är ett område som den senaste tiden gett upphov till mycket starka känslor.

Blir ledsen

Flera läsare har hört av sig till Mitt i för att berätta om den sorg och besvikelse de känner över att gå i skogen idag. Ingen vill träda fram med namn, men en person vill gärna berätta under fiktivt namn. Vi kan kalla honom Peter.

En stubbe från ett gammalt träd. Läsarbild.

– Man blir ledsen när man går i området nu. Det känns som ett slagfält där det ligger döda träd och spår av ett ovarsamt tillvägagångssätt, säger han.

Det som upprör är kommunens naturvård.

Man har tagit ned träd för att värna den tidigare miljön, som uppkommit efter lång tids åkerbruk och betande mular. När den naturliga bearbetningen inte längre finns kvar behöver man hjälpa till för att gynna den biologiska mångfald som uppkommit i de brukade markerna.

Men det här är argument som Peter inte accepterar.

– Kommunen säger att de vill bevara och hänvisar till hur det såg ut tidigare, men jag köper inte det. När jag går dit ser jag bara de här stammarna som ligger staplade i  virkeslängd. Det känns mer som en maskerad avverkning för att sälja virke. Jag ifrågasätter deras motiv. Kanske vill man finansiera annat? Det som hänt är att friska upp till hundra år gamla träd har tagits bort, säger han.

En avvägning

Katarina Ekestubbe är kommunekolog och har förståelse för att det kan se märkligt ut.

– Jag har full förståelse för att folk kan tycka att det är fult. Det är ett känslomässigt förhållningssätt och det har folk rätt till, och jag har respekt för det. Man kanske har älskat ett träd man gått förbi varje dag, säger hon.  Men vi kan inte ha de ögonen på förvaltningen. Vi måste titta på naturvärden, kulturvärden, friluftsvärden och även riskaspekter.

Att det skulle finnas något ekonomisk incitament tillbakavisar hon.

– Vi har absolut inga sådana direktiv.

Hon säger att det hela tiden handlar om avvägningar. När de tar ner ett 60 år gammalt träd kanske det görs för att gynna ett 100 år gammalt träd en bit bort. Görvälns naturreservat ska enligt skötselplanen vårdas för att skydda och vårda områdets natur och kulturhistoriska värden.

– Det finns så många olika naturtyper som är beroende av störning och åtgärder, annars kan till exempel granen ta över och andra värden försvinna, säger hon.

Men man ska också bevara ett kulturlandskap som enligt Katarina Ekestubbe har mycket högt värde för friluftslivet.

Mer information

Att ta ner träd i ett naturreservat är inte fel per definition. Reservatet ska skötas så som man tagit beslut om, och det finns flera olika typer av reservat. Vissa ska vara helt orörda, medan andra kräver en hel del skötsel och kanske också restaurering för att bevaras.

Har ni kanske brustit i er information om hur ni vårdar Görvälns naturreservat?

– Så kan det vara. Vi jobbar just nu med att ta fram Järfällas Pärlor som är ett informationsmaterial om Järfällas naturvårdspärlor. Man kan alltid bli bättre på att informera, säger Katarina Ekestubbe.

 

Fakta

Vad händer med de träd man tar ned?

De träd som kapas i området används till olika saker. Dels kan de bli till staket, anslagstavlor, skyltar och ved som används inom reservatet. Dels kan de användas som så kallade faunadepåer. Det betyder att man lägger träden på marken och låter de bli dödvirke, som många småkryp behöver för att överleva.

Källa: Katarina Ekestubbe