En del av Tyresös pott av den så kallade skolmiljarden ska gå till simundervisning. Foto: Mostphotos

Det här ska pandemipengarna gå till

Tyresö får nästan 5,7 miljoner av den miljard som Skolverket delar ut för att hjälpa kommuner att i pandemitider ge elever den utbildning de har rätt till. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat vad pengarna ska gå till.

  • Publicerad 09:13, 1 apr 2021

Pengarna ska gå till grundskolelever och bland annat användas till speciallärare och specialpedagoger för de elever med behov av extra stöd under pandemin. De ska också gå till "studiestöd för extra måluppfyllelse".

– Vi riskerar ett kunskapsglapp i och med pandemin. Syftet är att alla elever ska klara kunskapskraven och få betyg. Skolorna får styra var man riktar pengarna, säger Jannice Rockstroh (S), nämndordförande.

En del av pengarna ska gå till simundervisningen som har varit pausad.

Går till grundskolelever

Pengarna kan gå till elever mellan 6 och 19 år. Tyresö kommun har valt att de ska gå till grundskolelever, som Mitt i Tyresö tidigare har skrivit om.

Gymnasieeleverna har i större utsträckning haft tillgång till ordinarie lärare under pandemin och har ”kompetens att ta ansvar för sitt lärande på ett helt annat sätt än de yngre eleverna”, enligt en tjänsteskrivelse.