Självtester för covid-19 har en strykande åtgång. Men de är inte 100 procent tillförlitliga. Foto: Mostphotos

Det här ska du tänka på när du testar dig

Nu är det stopp för masstestning av covid-19. För den som vill veta återstår apotekens självtest. Men de är inte riktigt att lita på.

  • Publicerad 19:41, 21 jan 2022

Alla med symtom på covid-19 ska inte längre testa sig. Detta sedan den rusande smittspridningen gjort att testkapaciteten gått i taket.

PCR-tester förbehålls vid medicinska behov, och för dem vars arbete kräver fysisk närvaro, till exempel vårdpersonal, samt elever i grund- och gymnasieskola.

– Vi andra ska inte testa oss, utan stanna hemma i minst fem dagar och vara feberfria i två dagar innan vi återgår till arbete eller skola, säger Sara Byfors vid Folkhälsomyndigheten.

Nya regler – fem dagars karantän räcker

För allmänheten återstår självtester, av olika fabrikat, som finns att köpa på apotek.

Positiv är smittad

Enligt Folkhälsomyndigheten ska den som får ett positivt provsvar betrakta sig som smittad. Men även den som får ett negativt resultat kan vara smittad. Testerna är inte helt tillförlitliga.

– De varierar i kvalitet, men är generellt bra på att visa positiva resultat, säger Andreas Bråve vid myndighetens avdelningen för mikrobiologi.

Självtesterna påvisar proteiner från viruset. De behöver en större mängd virus för att ge utslag än vid ett PCR-test.

– Om man testar sig för tidigt i sjukdomsförloppet kan virusnivåerna vara för låga, säger han.

Omvänt gäller om man testar sig sent i förloppet, då de klingat av.

– En annan felkälla är ju att individen själv tar testet. Det är generellt säkrare när vården tar prover.

Vården snabbtestar också

För även vården använder metoden, men de har andra testkit, och de kallas snabbtester.

Men inte heller de är helt tillförlitliga. Företaget Equalis, som utför kvalitetssäkring inom vården, gjorde i våras ett blindtest där kit skickades ut till vårdcentraler, särskilda boenden och sjukhus. Kiten bestod av två prover med covidvirus medan ett saknade virus.

Åtta typer av snabbtester användes. Resultatet? Av proverna som innehåll covidvirus klassades 33 procent fel. Av de utan virus klassades bara två procent fel.

Det var också stor skillnad på olika fabrikat. Ett visade hela 46 procent falskt negativa svar.

Någon kontroll av provernas kvalitet görs inte av Läkemedelsverket, utan det görs inom ramen för EU. Testerna ska vara CE-märkta och granskade av ett oberoende granskningsföretag, vilket visas genom en fyrsiffrig kod intill CE‍-‍märket.

Nya regler för karantän

Den som är sjuk ska vara i karantän i minst fem dagar, räknat från symtomdebut, och vara frisk och feberfri i två dygn innan återgång till skola eller jobb.

Även övriga i hushållet ska vara i karantän i fem dagar.

Undantag: De som fått tre doser vaccin, haft bekräftad covid-19 de senaste tre månaderna, eller som har nyckelfunktioner i samhällsviktigt verksamhet. De kan gå till skola/jobb.

Fortsatt gäller att undvika nära kontakter, arbeta hemifrån om möjligt och undvika trängsel i kollektivtrafiken.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre

Så fungerar testerna

Antigen: Ett främmande ämne som framkallar ett immunsvar, när det gäller covid-19 de proteiner som produceras av viruset SARS-CoV-2.

Vid PCR-test påvisas nukleinsyra (RNA) från SARS-CoV-2.

Vid antigentest påvisas proteiner från viruset.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre