Politikerna i Stadshusets löften för Kungsholmen skiljer sig åt och förenar. Foto: Claudio Britos

Det här lovar politikerna att kämpa för på Kungsholmen

Fler ordningsvakter eller fler fältare? Bilförbud eller fler parkeringar? Vi kollade med Stadshusets politiker hur de vill utveckla Kungsholmen och resten av innerstan.

  • Publicerad 15:31, 7 sep 2022

På söndag är det val. Mitt i bad företrädare för partierna i Stadshuset att kort berätta vad de tycker är de några av viktigaste frågorna att kämpa för, lokalt.

Svaren finns i enkäten nedan.

Vilka är era främsta löften för Kungsholmen och resten av innerstan?

Anna König Jerlmyr (M) Foto: Eira Desax

Anna König Jerlmyr (M)

Stopp för buskörandet vid Hornsbergs strand.

Fler trygghetskameror och ordningsvakter vid Fridhemsplan, Kronobergsparken,

Rålambshovsparken samt Hornsbergs strand.

Översyn av parkering, avgifter och tider, inklusive laddning.

Minskad social isolering hos äldre genom samarbete mellanförskola och äldreboende.

Rusta upp Kungsholms strand.

Visa merVisa mindre

Jan Jönsson (L) Foto: Pressbild

Jan Jönsson (L)

Bygg ut S:t Eriksområdet, men gör det varsamt.

En stad för alla kräver fler seniorboenden i innerstan.

Bevara och rusta upp stadens kulturhistoriska byggnader.

En grönare innerstad, med fler träd längs gatorna och fler laddstolpar.

Fortsatt utbyggnad av det särskilda stödet i skolan och större utmaningar i skolan för särbegåvade elever.

Visa merVisa mindre

Karin Ernlund (C) Foto: Pressbild

Karin Ernlund (C)

Bevara Fredhällsparken som en grön oas, rädda parken från byggnation.

Bygg bostäder och en ny tunnelbanestation i Marieberg.

Utöka pendelbåtstrafiken med fler angöringspunkter och nya tätare turer.

Skapa fler gröna stråk och alléer på Kungsholmen och genomför ett nytt kraftfullt parklyft.

Trafiksäkra korsningar för cyklister och fotgängare, till exempel de vid Kungsholmstorg/Norr Mälarstrand, Rålambsvägen/Gjörwellsgatan samt utanför Västermalmsgallerian.

Visa merVisa mindre

Karin Wanngård (S) Foto: Pressbild

Karin Wanngård (S)

Inför tvålärarsystem i skolan, och garantera närvarande elevhälsoteam vid varje skola.

Stärk det förebyggande arbetet och fördubbla antalet fältassistenter.

Stärk omsorgen av stadens äldre. Anställda i omsorgsyrken ska ha bra arbetsvillkor, med rätt till heltid och tryggare anställningar.

Satsa på föreningsliv och fler mötesplatser med rimliga hyror för ungdoms- och barngrupper, för äldre och för civilsamhället.

Öppna upp fler platser vid vattnet för allmänheten, till exempel vid Oxhålsdjupet.

Visa merVisa mindre

Clara Lindblom (V) Foto: Pressbild

Clara Lindblom (V)

Mer resurser till förskolan och skolan.

Satsningar på äldreomsorgen.

Bättre förskolegårdar, många gårdar i innerstan är för små.

Renare och tryggare i parkerna.

Stärkt miljö- och klimatarbete.

Visa merVisa mindre

Gabriel Kroon (SD) Foto: Pressbild

Gabriel Kroon (SD)

Höj språkkraven i äldreomsorgen och inför språktest vid nyanställning.

Återställ de 5000 parkeringsplatserna som har byggts bort genom underjordiska garage i innerstaden, samt utvecklade pendlarparkeringar.

Utveckla populära promenadstråk med vintergröna växter och mer blomster under sommaren.

Rusta upp och utveckla de lokala idrotts- och badplatserna.

Stärk tryggheten genom fler ordningsvakter och trygghetskameror.

Visa merVisa mindre

Lisa Palm (Fi) Foto: Pressbild

Lisa Palm (Fi)

Vi vill inte ha någon privatbilism i stadskärnan. Det öppnar upp gator och parkeringar för kultur, lekparker och parkområden.

Kraftigt utbyggd kollektivtrafik i innerstaden.

Subventionerade ateljéer för konstnärer och kulturarbetare.

Framkomligheten för personer med normbrytande funktionalitet måste säkras. Staden ska snabbt röja undan enkelt avhjälpta hinder

HBTQI-ungdomar ska få tillgång till trygga mötesplatser. De platser som finns ska få långsiktig finansiering och fler ska öppna.

Visa merVisa mindre

Erik Slottner (KD) Foto: Pressbild

Erik Slottner (KD)

Ett tryggt Kungsholmen med fler ordningsvakter, kameror och upplysta platser, samt stärkt socialt förebyggande arbete.

Ett äldrevänligt Kungsholmen med fler insatser mot ofrivillig ensamhet, skärpta språkkrav på personalen och fler äldrebostäder.

Ett vackert Kungsholmen med fler hus i klassisk stil och färre lådor i betong.

Tuffare tag mot klotter och nedskräpning.

Ett Kungsholmen där framkomligheten för alla trafikslag värnas, även biltrafikens.

Visa merVisa mindre

Gabrielle Gjerswold (MP) Foto: Pressbild

Gabrielle Gjerswold (MP)

Bygga fler badplatser och göra Smedsuddsbadet till en vinterbadplats med bastu, som exempelvis vid Tantobadet.

Öppna en ny sommargågata på Fridhemsgatan och göra delar av Parmmätargatan till en ny permanent gågata.

Skydda och stärka parker och grönytor, öka antalet växtbäddar, starta nya stadsodlingar och plantera fler träd längs gatorna.

Skapa nya busskörfält så att bussarna kommer fram snabbare.

Bygga fler och bredare cykelbanor och öka antalet cykelställ.

Visa merVisa mindre