Politikerna i Stadshusets löften för Vasastan och Norrmalm skiljer sig åt och förenar. Foto: Claudio Britos

Det här lovar politikerna att kämpa för i Vasastan

Fler ordningsvakter eller fler fältare? Bilförbud eller fler parkeringar? Vi kollade med Stadshusets politiker hur de vill utveckla och förbättra Vasastan och Norrmalm.

  • Publicerad 16:06, 9 sep 2022

På söndag är det val. Mitt i bad företrädare för partierna i Stadshuset att kort berätta vad de tycker är de några av viktigaste frågorna att kämpa för, lokalt.

Svaren finns i enkäten nedan.

Vilka är era främsta löften för Vasastan, Norrmalm och resten av innerstan?

Anna König Jerlmyr (M) Foto: Eira Desax

Anna König Jerlmyr (M)

Fler parkeringsplatser och översyn av avgifter och tider, inklusive laddning.

Färre byggsäckar som skräpar ner genom en avgift vid misskötsel.

Ökad trygghet genom fler ordningsvakter och trygghetskameror runt Odenplan, Vasaparken, Sergels torg och Observatorielunden.

Krafttag mot stöket på Sveavägen.

Mer grönska, torghandel och serveringar på Odenplan samt ett snyggare, tryggare och renare Vanadislunden genom mer belysning, fler papperskorgar som töms oftare och fler kaféer.

Visa merVisa mindre

Jan Jönsson (L) Foto: Pressbild

Jan Jönsson (L)

Gör Odenplan till ett levande torg med inspiration från en italiensk piazza.

Området runt Stockholms Centralstation ska bli en trevlig stadsdel, med fler bostäder, överdäckning och en ny park.

En grönare innerstad, med fler träd längs gatorna och fler laddstolpar.

En stad för alla kräver fler seniorboenden i innerstan.

Fortsatt utbyggnad av det särskilda stödet i skolan och möjligheter för elever som behöver gå före.

Visa merVisa mindre

Karin Ernlund (C) Foto: Pressbild

Karin Ernlund (C)

Levandegör Odenplan genom att stänga av Upplandsgatan mellan Odenplan och Gustav Vasa kyrka.

Rusta upp badplatserna och anlägg en bastuflotte vid Bellevueparken.

Skapa bullerskydd mot järnvägen och gör färdigt parken Atlastäppan i Atlasområdet.

Genomför ett nytt kraftfullt parklyft för en renare stad.

Storsatsa på laddinfrastrukturen och möjliggör för laddning av elfordon via gatulyktstolpar.

Visa merVisa mindre

Karin Wanngård (S) Foto: Pressbild

Karin Wanngård (S)

Inför tvålärarsystem i skolan och garantera närvarande elevhälsoteam vid varje skola.

Stärk det förebyggande arbetet och fördubbla antalet fältassistenter.

Stärk omsorgen av stadens äldre. Anställda i omsorgsyrken ska ha bra arbetsvillkor, med rätt till heltid och tryggare anställningar.

Satsa på föreningsliv och fler mötesplatser med rimliga hyror för ungdoms- och barngrupper, för äldre och för civilsamhället.

Bygg ut återvinningscentralen i Vandisberget.

Visa merVisa mindre

Clara Lindblom (V) Foto: Pressbild

Clara Lindblom (V)

Mer resurser till förskolan och skolan.

Satsningar på äldreomsorgen.

Bättre förskolegårdar, många gårdar i innerstan är för små.

Renare och tryggare i parkerna.

Stärkt miljö- och klimatarbete.

Visa merVisa mindre

Gabriel Kroon (SD) Foto: Pressbild

Gabriel Kroon (SD)

Undvik förtätning av park- och grönområden och bygg mer i klassisk arkitektur.

Återställ de 5000 parkeringsplatserna som har byggts bort genom underjordiska garage i innerstaden, samt utvecklade pendlarparkeringar.

Utveckla populära promenadstråk med vintergröna växter och mer blomster under sommaren.

Bevara Nationalstadsparken från exploatering.

Stärk tryggheten genom fler ordningsvakter och trygghetskameror.

Visa merVisa mindre

Lisa Palm (Fi) Foto: Pressbild

Lisa Palm (Fi)

Vi vill inte ha någon privatbilism i stadskärnan. Det öppnar upp gator och parkeringar för kultur, lekparker och parkområden.

Kraftigt utbyggd kollektivtrafik i innerstaden.

Subventionerade ateljéer för konstnärer och kulturarbetare.

Framkomligheten för personer med normbrytande funktionalitet måste säkras. Staden ska snabbt röja undan enkelt avhjälpta hinder.

HBTQI-ungdomar ska få tillgång till trygga mötesplatser. De platser som finns ska få långsiktig finansiering, och vi vill öppna fler.

Visa merVisa mindre

Erik Slottner (KD) Foto: Pressbild

Erik Slottner (KD)

Ett tryggt Vasastan med fler ordningsvakter, kameror och upplysta platser, samt stärkt socialt förebyggande arbete.

Ett äldrevänligt Vasastan med fler insatser mot ofrivillig ensamhet, skärpta språkkrav på personalen och fler äldrebostäder.

Ett vackert Vasastan med fler hus i klassisk stil och färre lådor i betong.

Det ska vara rent och snyggt, med tuffare tag mot klotter och nedskräpning.

Ett Vasastan där framkomligheten för alla trafikslag värnas, även biltrafikens.

Visa merVisa mindre

Gabrielle Gjerswold (MP) Foto: Pressbild

Gabrielle Gjerswold (MP)

Göra city till en elbilszon, utan bensin- och dieselbilar.

Öppna nya sommargågator på Regeringsgatan och Strömgatan och göra delar av Rörstrandsgatan och Norrtullsgatan till nya permanenta gågator.

Utveckla Vanadisbadet och bygga fler badplatser och vinterbadplatser med bastu, som exempelvis vid Tantobadet.

Skydda och stärka parker och grönytor, öka antalet växtbäddar, starta nya stadsodlingar och plantera fler träd längs gatorna.

Skapa nya busskörfält så att bussarna kommer fram snabbare.

Visa merVisa mindre