Politikerna i Stadshusets löften för Södermalm skiljer sig åt och förenar. Foto: Claudio Britos

Det här lovar politiker att kämpa för på Södermalm

Fler ordningsvakter eller fler fältare? Bilförbud eller bättre framkomlighet för bilister? Vi kollade med Stadshusets politiker hur de vill utveckla Södermalm och resten av innerstan.

  • Publicerad 15:39, 7 sep 2022

På söndag är det val. Mitt i bad företrädare för partierna i Stadshuset att kort berätta vad de tycker är de några av viktigaste frågorna att kämpa för, lokalt.

Svaren finns i enkäten nedan.

Vilka är era främsta löften för Södermalm och resten av innerstan?

Anna König Jerlmyr (M) Foto: Eira Desax

Anna König Jerlmyr (M)

1) Fler gröna oaser och två nya träd för varje gammalt som fälls.
2) Ökad trygghet vid utsatta platser, som Björns trädgård och Tanto, samt förstärkt trygghetsamarbete kring Hornstull och Drakenbergsparken.
3) Rusta upp parker och lekplatser.
4) Nytt utegym vid Tengdahlsparken.
5) Fler ordningsvakter och trygghetskameror i Sjöstan på centrala platser där människor rör sig.

Jan Jönsson (L) Foto: Pressbild

Jan Jönsson (L)

1) Nytorget ska vara en levande och härlig plats med gågator året om.
2) Sjöstaden behöver en badplats samt en plaskdamm för barnen.
3) Stoppa försäljningen av lustgas på Medis.
4) En grönare innerstad, med fler träd längs gatorna och fler laddstolpar.
5) Fler mysiga uteserveringar vid vattnet och på stadens torg.

Karin Ernlund (C) Foto: Pressbild

Karin Ernlund (C)

1) Levandegör Skeppsbron med mindre biltrafik och mer grönska, en fiskmarknad, fler flytbryggor, marknadsplatser och caféer.
2) Skapa Zinkensdamms stadspark.
3) Skapa ett nytt kallbadhus vid Hammarby Sjöstad.
4) Förläng Nytorget.
5) Genomför ett nytt kraftfullt parklyft för en renare stad.

Karin Wanngård (S) Foto: Pressbild

Karin Wanngård (S)

1) Inför tvålärarsystem i skolan och garantera närvarande elevhälsoteam vid varje skola.
2) Stärk det förebyggande arbetet och fördubbla antalet fältassistenter.
3) Stärk omsorgen av stadens äldre. Anställda i omsorgsyrken ska ha bra arbetsvillkor, med rätt till heltid och tryggare anställningar.
4) Satsa på föreningsliv och fler mötesplatser med rimliga hyror för ungdoms- och barngrupper, för äldre och för civilsamhället.
5) Tryggare och roligare Medborgarplatsen och Björns trädgård året runt.

Visa merVisa mindre

Clara Lindblom (V)

Clara Lindblom (V)

1) Mer resurser till förskolan och skolan.
2) Satsningar på äldreomsorgen.
3) Bättre förskolegårdar, många gårdar i innerstan är för små.
4) Renare och tryggare i parkerna.
5) Stärkt miljö- och klimatarbete.

Gabriel Kroon (SD)

Gabriel Kroon (SD)

1) Höj språkkraven i äldreomsorgen och inför språktest vid nyanställning.
2) Undvik förtätning av park- och grönområden och bygg mer i klassisk arkitektur.
3) Utveckla populära promenadstråk med vintergröna växter och mer blomster under sommaren.
4) Stärk tryggheten genom fler ordningsvakter och trygghetskameror.
5) Bevara Nationalstadsparken från exploatering.

Lisa Palm (Fi) Foto: Pressbild

Lisa Palm (Fi)

1) Vi vill inte ha någon privatbilism i stadskärnan. Det öppnar upp gator och parkeringar för kultur, lekparker och parkområden.
2) Kraftigt utbyggd kollektivtrafik i innerstaden.
3) Subventionerade ateljéer för kulturarbetare.
4) Framkomligheten för personer med normbrytande funktionalitet måste säkras. Staden ska snabbt röja undan enkelt avhjälpta hinder.
5) HBTQI-ungdomar ska få tillgång till trygga mötesplatser. De platser som finns idag ska få långsiktig finansiering, och vi vill öppna fler.

Visa merVisa mindre

Erik Slottner (KD)

Erik Slottner (KD)

1) Ett tryggt Södermalm med fler ordningsvakter, kameror och upplysta platser, samt stärkt socialt förebyggande arbete.
2) Ett äldrevänligt Södermalm med fler insatser mot ofrivillig ensamhet, skärpta språkkrav på personalen och fler äldrebostäder.
3) Ett vackert Södermalm med fler hus i klassisk stil och färre lådor i betong.
4) Det ska vara rent och snyggt, med tuffare tag mot klotter och nedskräpning.
5) Ett Södermalm där framkomligheten för alla trafikslag värnas, även biltrafikens.

Visa merVisa mindre

Gabrielle Gjerswold (MP)

Gabrielle Gjerswold (MP)

Göra City och Gamla stan till en elbilszon, utan bensin- och dieselbilar.
2) Öppna nya sommargågator på Hornsgatan och Bergsunds strand, förlänga den på Verkstadsgatan och göra delar av Skånegatan och Södermannagatan till nya permanenta gågator.
3) Bygg fler badplatser och vinterbadplatser med bastu, som exempelvis vid Tantobadet.
4) Skydda och stärka parker och grönytor, öka antalet växtbäddar, starta nya stadsodlingar och plantera fler träd längs gatorna.
5) Skapa nya busskörfält.

Visa merVisa mindre