Utreds. Belysa Tullinge vattentorn när det är mörkt? Frågan utreds efter förslag. Foto: Anna Z Ek

Det har Botkyrkadialogens pengar gått till

Botkyrkadialogen har en summa pengar till varje område. Efter att ha fått in idéer och synpunkter har politikerna i Dialogkommissionen bestämt sig för att satsa på dessa saker.

  • Publicerad 04:50, 31 okt 2020

Nyhet i fjol. Basketplanen vid Brunna IP i Hallunda invigdes 2019. På bilden talangfulla Edessa Noyan från Botkyrka Basket. Foto: Anders Björklund

Hallunda/Norsborg

400 000 kronor: Renhållningsinsatser, papperskorgar, upprustning av hundrastgård och torgnamngivning.

135 000 kronor: Bidrag till olika evenemang, till exempel Drakfestivalen och invigningen av basketplanen vid Brunna IP.

20 000 kronor: Bidrag till deltagande i Forum Civilsamhälle där ett femtiotal föreningar nätverkade.

Vårsta/Grödinge

400 000 kronor: Satsningar på Malmsjöskolans skolgård, exempelvis skateramp och pergula.

80 000 kronor: Belysning vid Vårsta strandpark.

50 000 kronor: Upprensning på Grödingevallen.

Storvreten

300 000 kronor: Satsningar på Storvretsskolans skolgård.

150 000 kronor: Satsningar på belysning.

100 000 kronor: Skolresa.

Fittja

200 000 kronor: Råttbekämpning.

300 000 kronor: Satsningar på belysning.

150 000 kronor: Satsningar på trygghet.

49 000 kronor: Satsning på elevinflytande. Elever från både Fittjaskolan och Tallidsskolan skickas på elevrådsutbildningar.

Tullinge

500 000 kronor: Mulitiaktivitetsyta vid Parkhemsgården.

80 000 kronor: Utreda belysning av Tullinge vattentorn.

40 000 kronor: Aktiviteter för äldre.

Tumba:

Här pågår Botkyrkadialogen nu.

Till skillnad från övriga områden hålls dialogen digitalt. Nyligen hölls ett videomöte på Zoom om Tuna.

Fram till den 30 november kan Tumbaborna lämna idéer och synpunkter på dialog.botkyrka.se

Alby:

Alby är sist ut i första varvet på Botkyrkadialogen. Därefter börjar man om i Hallunda/Norsborg igen.

Insatserna ovan är ett urval.