Frågor togs upp på kommunstyrelsen. Foto: Mostphotos

Det här beslutade kommunstyrelsen

Bidrag för slottsparken, ”bibliotek” för sportprylar, markförsäljning – och skatten. Här är några frågor som kommunstyrelsen tog upp i veckan.

  • Publicerad 07:35, 8 nov 2018

Kommunens bidrag för slottsparken klubbat

Tyresö kommun ger stiftelsen Nordiska museet ett bidrag på en halv miljon för Tyresö slottspark. Det klubbade kommunstyrelsen igenom. Det är samma summa som Tyresö kommun gav i år. Pengarna ska gå till ”parkens skötsel och de allmänna toaletternas drift och öppethållande” under 2019, enligt ansökan.

Stiftelsen ansökte om 800 000 kronor, men kommunledningsutskottet sa nej till hela beloppet, som Mitt i Tyresö har skrivit om tidigare.

Inget beslut om skatten

Att slå fast skattesatsen för nästa år var en punkt på dagordningen. Förslaget var att kommunalskatten skulle ligga kvar på 19,50 procent, vilket fullmäktige klubbade i somras. Men ärendet skickades på återremiss.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna – som väntas bli det nya styret – föreslog på mötet att skatten skulle höjas med 45 öre. Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande, yrkade på återremiss vilket också Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna ställde sig bakom.

 

TYBO får köpa mark i Strand

Det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder får köpa mark i Tyresö Strand av kommunen, för att kunna bygga hyresrätter. Som Mitt i Tyresö har skrivit tidigare är prislappen 8,5 miljon, vilket kommunstyrelsens sa ja till. 160 hyresrätter planeras i området. Detaljplanen är inte klubbad.

Omtag för ”bibliotek” för sportprylar

Kultur- och fritidsnämnden skulle få uppdrag att starta ett sportotek nästa år, enligt förslaget till beslut. Det är som ett bibliotek för sport- och fritidsprylar.

– Frågan skickades tillbaka till kultur- och fritid som ska titta över underlaget en gång till, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden ville ha en miljon extra för att starta och driva ett liknande koncept – en Fritidsbank – men fick nej i kommunledningsutskottet, som Mitt i Tyresö har skrivit om tidigare. I stället var förslaget till beslut i kommunstyrelsen att nämnden skulle starta ett sportotek i ”befintliga lokaler och med befintlig personal”.

Kommunen får nya nämnder

Kommunen ska få en ny nämndorganisation i januari. Det klubbade kommunfullmäktige i somras. ”Syftet är bland annat att lyfta äldre- och omsorgsfrågorna, att stärka integrationen samt att anpassa den politiska nämndorganisationen till ett växande Tyresö”, enligt det beslutsunderlaget.

Kommunstyrelsen ska på tisdag ta en rad beslut om ändringar i olika reglementen med anledning av den nya organisationen. Kommunfullmäktige har sista ordet om de besluten.

Socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden kommer att upphöra vid årsskiftet. I stället får kommunen en äldre- och omsorgsnämnd, en arbetsmarknads- och socialnämnd och en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd. En annan förändring är att beredningen för medborgardialog och mångfald byter namn och får ett tydligare uppdrag. De andra nämnderna och utskotten kommer att vara kvar.